Lager ordliste for minefelt

Diskrimineringsombudet lager nå veiledning for språklige minefelt. Språkrådet vet ikke ennå om de vil samarbeide.

Ny Tid
Kommentarer
DEL