La Krekar bli

Når Mulla Krekar løftes ut av landet, skjer det i strid med den liberale rettsstatens prinsipper.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.11.2006

Nå er det klart: Mulla Krekar skal kastes ut av kongeriket Norge. Erna Solberg har vært forsiktig med uttalelsene, men det er ingen tvil om at dommen er en personlig seier for politikeren som har satt prestisje i utvisningen av Norges mest kontroversielle asylsøker. Ikke uventet forkastet dommerne i Borgarting lagmannsrett mullaens anke og konkluderte på samme måte som Oslo tingrett gjorde i fjor høst. Dermed er det nok en gang slått fast at den tidligere kommunalministeren hadde anledning til å utvise Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad, som er hans virkelige navn, med grunnlag i at han var en trussel for rikets sikkerhet.

Fordi materialet som ligger til grunn for vurderingen er hemmeligstemplet, har ikke domstolen hatt mulighet til å prøve spørsmålet om norske interesser er truet om Krekar blir i Norge. Lagmannsretten skriver i avgjørelsen at den ikke finner å kunne overprøve utlendingsmyndighetenes konkrete vurdering av om utvisning av Krekar er nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet. Det er åpenbart at Krekar er en tvilsom person med farlige forbindelser. Men utvisning er uansett prinsipielt svært betenkelig.

Det er på det rene at Krekar ikke kan sendes tilbake til Irak uten fare for hans liv. Asylinstituttet er opprettet for å beskytte mennesker i slike situasjoner, og denne beskyttelsen er og bør være uavhengig av funderinger over hva asylsøkerne eventuelt skal gjøre i det landet de oppholder seg. Norske myndigheter utleverer ikke mennesker til land hvor de kan risikere dødsstraff. Det er ingen grunn til å endre denne praksisen for folk vi ikke liker.

Dersom Krekar er en fare for rikets sikkerhet, er det dessuten rettsstatens fordømte plikt å straffeforfølge han for virksomheten han bedriver. Både norske og internasjonale rettsstoler bør og kan brukes til dette formålet. En terrorist, om det nå er det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener han er, blir ikke mindre farlig av å flyttes på. Dersom PST har håndfaste bevis mot mullaen, er det en dom for dette han skal ha, ikke en om utvisning. Løftes Krekar ut av landet, tar han den liberale rettsstatens verdier med seg.

Kommentarer