La oss holde oss til vitenskap når det gjelder 9/11, ikke konspirasjoner


Dessverre ble det mer fokus på «problemet med konspirasjonsteoretikere» enn drøfting av fakta og vitenskapelige argumenter etter Ny Tids 9/11-artikkel i september.

Llewelyn er leder for Institution of Mechanical Engineers’ skandinaviske avdeling. Se også www.imeche.org.
Email: dgllewlyn@gmail.com
Publisert: 2017-10-12

Jeg er maskiningeniør med 46 års erfaring. Før jeg yttet til Norge for 17 år siden, hadde jeg lederstillinger i et større oljeselskap. Jeg er medlem av Institution of Mechanical Engineers (IMechE), en internasjonal organisasjon med over 120 000 medlemmer fra hele verden, og jeg ble nylig valgt til styreformann i IMechEs skandinaviske avdeling.

Ignoranse vs. kunnskapssøken. Jeg ble forundret over hysteriet i september rundt Ny Tids offentliggjøring av en artikkel som stilte spørsmål ved den offisielle redegjørelsen for kollapsen av World Trade Center 7 (WTC7). I kommentarene jeg leste, var fokuset snarere å sverte Ny Tids redaktør og artikkelforfatteren som «konspirasjonsteoretikere» enn å analysere og drøfte fakta og argumenter.

Nettstedet Faktisk.no hevdet å faktasjekke Ny Tid-artikkelen ved på underlig vis å plukke ut noen få argumenter som ble tilbakevist. Dermed så de bort fra storparten av empirien artikkelen omhandlet.

Over 2 900 arkitekter og ingeniører
 har undertegnet anmodningen fra Architects & Engineers for 9/11 Truth til USAs kongress.

Det mest nedslående var likevel Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanens vurdering av den offisielle rapporten utarbeidet av National Institute of Standards and Technology (NIST) om kollapsen av WTC7, som «grundig og solid» i Klassekampens leder den 19. september i år.

Jeg vet ikke om Braanen har lest selve rapporten fra NIST om WTC7, men alt det han skrev om kollapsen synes å være hentet fra artikkelen i Popular Mechanics i 2008 som han også referte til. Nevnte artikkel er basert på en pressemelding fra NIST i 2008, og ble republisert 1. august 2017.

Abonnement kr 195/kvartal

Jeg vil argumentere for at NIST-rapporten om WTC7 er alt annet enn «grundig og solid». Den støtter seg i beste fall på selektiv empiri og er basert på analyser som NIST nekter å frigi.

Det mest nedslående var likevel Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanens vurdering av den offisielle rapporten.

Forklaringen om at en lokal svikt forårsaket av gulvbjelker som utvidet seg grunnet varme skal ha ført til den symmetriske fritt fall-kollapsen av hele strukturen, er så usannsynlig at den ville kreve en svimlende mengde empiri for i det hele tatt …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?