La etikken gjelde hele Oljefondet!

En fjerdedel av Oljefondets investeringer er fortsatt unntatt etiske retningslinjer. Det er nå på høy tid at det innføres slike også for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. I et intervju i Ny Tid 18.02.2016 er Hans Andreas Limi (Frp) skeptisk til dette, og mener at Oljefondet ikke må bli et utenrikspolitisk virkemiddel. I artikkelen fremgår det at Norge […]

En fjerdedel av Oljefondets investeringer er fortsatt unntatt etiske retningslinjer. Det er nå på høy tid at det innføres slike også for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. I et intervju i Ny Tid 18.02.2016 er Hans Andreas Limi (Frp) skeptisk til dette, og mener at Oljefondet ikke må bli et utenrikspolitisk virkemiddel.
I artikkelen fremgår det at Norge låner ut penger til land som både deltar i en omdiskutert angrepskrig mot Jemen og har en dårlig menneskerettighetssituasjon på hjemmebane. I en kommentar til dette uttaler Limi at Oljefondet ikke skal brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel, men at det viktigste er å følge internasjonale spilleregler.
SLUG er helt enige i at Oljefondet ikke skal brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel, og ønsker å imøtegå Limis skepsis.
Selv om vi krever et etisk rammeverk for investeringer i statsobligasjoner, betyr ikke dette et oljefond som skal styres av Norges til enhver tid gjeldende utenrikspolitiske agenda. Det er derimot bred enighet på Stortinget om at fondets investeringer skal følge visse minstestandarder. Oljefondet har i dag en tydelig etisk profil, og satser stadig mer på forebygging av menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser når det investerer i selskaper. Det er på tide at etikken også skal gjelde for den siste fjerdedelen av fondet.

Det er bred enighet på Stortinget om at fondets investeringer skal følge visse minstestandarder.

Selvmotsigende. Limi påpeker at vi har «internasjonale kanaler som kan påvirke – for eksempel diplomati». Han sier at disse kanalene kan være vel så virkningsfulle som akkurat de investeringene Oljefondet gjør. Ved å si at Oljefondet ikke er like effektivt som diplomatiet, politiserer Limi Oljefondets investeringer og motsier sitt eget poeng. Det er ikke ønskelig at Oljefondets investeringer skal være politisk motiverte, men de bør følge et sett med etiske minstekrav.
Videre sier Limi at noen av disse landene mottar bistand fra Norge, og at det ikke er «slik at vi har avstengt all kommunikasjon med disse statene». Bistandspenger og investeringer i statsobligasjoner er to helt ulike pengestrømmer, og kan ikke sammenliknes på den måten. Bistand er som regel prosjektspesifikt, med rapporteringsstandarder og kontroll. Med statsobligasjoner aner vi ikke hva pengene går til.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.