Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

La etikken gjelde hele Oljefondet!

En fjerdedel av Oljefondets investeringer er fortsatt unntatt etiske retningslinjer. Det er nå på høy tid at det innføres slike også for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. I et intervju i Ny Tid 18.02.2016 er Hans Andreas Limi (Frp) skeptisk til dette, og mener at Oljefondet ikke må bli et utenrikspolitisk virkemiddel.
I artikkelen fremgår det at Norge låner ut penger til land som både deltar i en omdiskutert angrepskrig mot Jemen og har en dårlig menneskerettighetssituasjon på hjemmebane. I en kommentar til dette uttaler Limi at Oljefondet ikke skal brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel, men at det viktigste er å følge internasjonale spilleregler.
SLUG er helt enige i at Oljefondet ikke skal brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel, og ønsker å imøtegå Limis skepsis.
Selv om vi krever et etisk rammeverk for investeringer i statsobligasjoner, betyr ikke dette et oljefond som skal styres av Norges til enhver tid gjeldende utenrikspolitiske agenda. Det er derimot bred enighet på Stortinget om at fondets investeringer skal følge visse minstestandarder. Oljefondet har i dag en tydelig etisk profil, og satser stadig mer på forebygging av menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser når det investerer i selskaper. Det er på tide at etikken også skal gjelde for den siste fjerdedelen av fondet.

Det er bred enighet på Stortinget om at fondets investeringer skal følge visse minstestandarder.

Selvmotsigende. Limi påpeker at vi har «internasjonale kanaler som kan påvirke – for eksempel diplomati». Han sier at disse kanalene kan være vel så virkningsfulle som akkurat de investeringene Oljefondet gjør. Ved å si at Oljefondet ikke er like effektivt som diplomatiet, politiserer Limi Oljefondets investeringer og motsier sitt eget poeng. Det er ikke ønskelig at Oljefondets investeringer skal være politisk motiverte, men de bør følge et sett med etiske minstekrav.
Videre sier Limi at noen av disse landene mottar bistand fra Norge, og at det ikke er «slik at vi har avstengt all kommunikasjon med disse statene». Bistandspenger og investeringer i statsobligasjoner er to helt ulike pengestrømmer, og kan ikke sammenliknes på den måten. Bistand er som regel prosjektspesifikt, med rapporteringsstandarder og kontroll. Med statsobligasjoner aner vi ikke hva pengene går til.

Trenger regler. Et første steg mot etiske investeringer vil være objektive kriterier basert på åpenhet rundt budsjettprosesser og parlamentarisk deltakelse i utstederlandet. Vi trenger ingen svartelisteing av land, men det er nødvendig at visse minstestandarder er oppfylt før investeringene kan foretas. SLUG lanserte i 2012 rapporten «Etisk underskudd», hvor vi konkluderte med nettopp dette.
Den gang uttalte Frps utenrikspolitiske rådgiver Pål Arne Davidsen at Oljefondets manglende regler for utlån bryter med Norges samstemte politikk for utvikling, og var positiv til at saken skulle tas opp i Stortinget. SLUG håper at Frp vil bidra til at etikken endelig kan gjelde hele Oljefondet når Stortinget skal behandle den årlige stortingsmeldingen denne våren.


Hemsett er daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.
slug@slettgjelda.no.

- annonse -
- annonse -

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Samlivsbrudd / Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane (av Alhassane A. Najoum)Det er dyrt å gifte seg i Niger selv om brudeprisen varierer, og ved skilsmisse plikter kvinner å betale brudeprisen tilbake.
Etikk / Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
Kronikk / Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.
Filosofi / Disobey! A Philosophy of Resistance (av Frédéric Gros) Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?
Mytologier / The Celestial Hunter (av Roberto Calasso)I Calassos fjorten essays befinner vi oss gjerne mellom myte og vitenskap.
Kina / Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet (av Clive Hamilton og Mareike Ohlberg)At Kina under Xi Jinping har utviklet seg i autokratisk retning, er kjent. Forfatterne viser hvordan effekten har spredt seg i verden for øvrig.
Nawal el-saadawi / Nawal El-Saadawi – in memorandumEn samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.
Nekrolog / Til minne om Nawal El-SaadawiKompromissløst talte hun makten midt imot. Nå er hun gått bort, 89 år gammel. Forfatteren, legen og feministen Nawal El-Saadawi skrev for NY TID fra juni 2009.
Debatt / Hva er sikkerhet i dag?Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.
Filosofi / Politische Philosophie des Gemeinsinns. Band 2, … (av Oskar Negt)Oskar Negt spør hvordan den moderne politiske borger ble til i kjølvannet av den franske revolusjon. Når det gjelder politisk terror, er han klar – den er ikke politisk.
SelvhjÆlp / Wintering – The Power of Rest and Retreat in Difficult Times (av Katherine May)Katherine May har med Wintering fremskrevet en dragende, essayistisk selvhjælpsbog om kunsten af overvintre.
Kronikk / Tar man ikke hensyn til hvilken skade vindturbinene kan forårsake?Har vindkraftutbygger på Haramsøya forsømt seg grovt? Det mener ressursgruppen som sier nei til lokal utbygging av vindturbiner. Utbyggingen kan forstyrre radarsignaler brukt i flytrafikken.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte