Kystperler for alle

I Vestfold fylke, øst for Nøtterøy, ligger noe av den vakreste natur Norge kan by på. Bolærne og omkringliggende øyer og skjær er tumleplass for lokalbefolkning og forbireisende. Inntil nylig har også området vært viktig for sjøforsvaret av Indre Oslofjord og dermed hovedstaden. Men med en ny sikkerhetspolitisk situasjon er det ikke lenger behov for […]

Ny Tid

I Vestfold fylke, øst for Nøtterøy, ligger noe av den vakreste natur Norge kan by på. Bolærne og omkringliggende øyer og skjær er tumleplass for lokalbefolkning og forbireisende. Inntil nylig har også området vært viktig for sjøforsvaret av Indre Oslofjord og dermed hovedstaden. Men med en ny sikkerhetspolitisk situasjon er det ikke lenger behov for at forsvaret legger beslag på området. Det kan åpnes for allmennheten.

At forsvaret da velger å selge Østre Bolærne – og eventuelt andre kystperler – til private aktører er ikke mindre enn en skandale. Folk har akseptert at forsvaret har krevd sitt av arealer, for å kunne beskytte Norge på en effektiv måte. Men at de samme områdene skal tilkomme ekstreme religiøse sekter, kan man ikke godta.

Statsminister Kjell Magne Bondevik forsøker å avdramatisere det hele ved å vise til at Smiths Venner, som har fått tilslag på eiendommen, bare kommer til å legge beslag på bygningene på øya, mens resten blir tilgjengelig for allmennheten. Det er selvsagt sludder. For én ting er hvilke klausuler og krav som ligger i salgskontrakten – og vi har ingen grunn til å mistenke Smiths Venner for å ville sette opp ulovlige stengsler – men en annen ting er hvorvidt folk vil føle seg velkomne.

Alle som har ferdes i de mest populære kystområdene vet at det verken er nødvendig med «privat»-skilt eller piggtrådgjerder for å gi et signal om at et område er forbeholdt de få. Da er det mange besøkende som vil ta hintet, og oppsøke andre deler av kyststripa. Dermed blir Østre Bolærne i praksis privatisert – mens vi altså nå hadde hatt en unik mulighet til å skape et felles sted for alle som bruker skjærgården.

Noe av det som gjør denne saken mest utrolig, er at Vestfold fylkeskommune faktisk ønsket å kjøpe Østre Bolærne for å sikre allmennheten tilgang. Forsvaret kunne med andre ord fått en god pris for en øy de vel aldri har betalt for. Forskjellen på 2,5 millioner mellom fylkeskommunens og Smiths Venners bud, er marginal i denne sammenhengen.

All skyld vil vi likevel ikke legge på forsvaret, eller på Skifte Eiendom, som forestår salget. Det er stortingsflertallet som har forutsatt at forsvarets eiendommer skal selges til høystbydende, og at avhendelsen skal skje på en forretningsmessig måte. Vi finner det derfor en smule underlig at representanter som stilte seg bak dette, nå framstår som fryktelig opprørte.

Hvis de har ment at forsvarets kystperler ikke skulle selges til private, men tilkomme allmennheten, burde Stortinget tatt et selvstendig ansvar for dette. Da burde kysteiendommene vært tatt ut av Skifte Eiendoms portefølje. Det har altså ikke skjedd.

Vi er ikke motstandere av at man bestreber seg på en profesjonell forvaltning av – og når det er aktuelt, avhending av – statlig eiendom. Politikerne bør imidlertid lære seg at politiske hensyn nødvendigvis viker når forretningsmessige vilkår legges til grunn. Da påligger det også politikerne å sørge for at fellesskapets interesser ivaretas før salgsprosessene starter. Det har de ikke gjort i saken om forsvarets eiendommer.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.