Kystpartiets nestleder med Irak-kontrakt?

Av alle i verden er Frank Kaleb Jansen – Kystpartiets nestleder og pinsevenn – blitt bedt om å bygge opp TV-kanaler i både Irak og Nord-Korea.

Ny Tid

I forrige uke fortalte Frank Kaleb Jansen til Ny Tid at norske misjonærer har reist til Irak etter Saddam Husseins fall for å drive misjon og evangelisering.

Nå forteller Kystpartiets nestleder at han har fått forespørsel om å designe TV-studioer i det okkuperte Irak og bygge opp en TV-kanal i det totalitære Nord-Korea.

På samme måte som Kaleb Jansen (67) har mange bein innenfor misjonsarbeid, har pinsevennen mange jern i ilden når det gjelder kristne medier og interesseorganisasjoner.

– Det spres altfor mye søppel i media og på nettet, mener Kystpartiets nestleder, som blant annet sitter i styret til The Christian Film and Television Commission – organisasjonen som arbeider for at Hollywood-filmene inneholder de riktige kristne verdiene.

– Sørkoreansk selskap

Mens norske firmaer ligger lavt når det gjelder å få seg kontrakter i det okkuperte Irak – slik NTB og Aftenposten meldte i forrige uke – har Kystpartiets nestleder allerede levert inn et tilbud om å bygge opp kompakte TV-studioer i det krigsherjede landet.

– Det er det sørkoreanske selskapet LG Electronics som gjennom sitt kontor i Amman i Jordan har spurt om jeg kan levere design på TV-studioer i forbindelse med at Irak skal bygge opp lokal-TV over hele landet, sier Kaleb Jansen.

Det var en amerikansk venn fra den kristne medieorganisasjonen National Religious Broadcasters som koblet det multinasjonale LG Electronics med Kystpartiets nestleder.

– Grunnen er at helbredelsespredikanten Svein-Magne Pedersen sammen med Sony har utviklet et kompakt og billig TV-studio. Det er dette konseptet vi har tilbudt LG Electronics å bruke i Irak, forteller Kaleb Jansen, som blant annet er daglig leder i den kristne tv-stasjonen Omega TV.

– Kristne oppfordres

Ifølge nestlederen i Kystpartiet koster TV-studioet bare en halv million kroner og er lett å sette opp for hurtig kringkasting. Kaleb Jansens drøm er å nå alle de forskjellige folkegruppene – både store og små – i Irak.

– I Irak er det 40 forskjellige folkegrupper med forskjellige språk. For å bygge opp igjen landet er det viktig at kunnskap når befolkningen på billigst mulig måte, sier Kaleb Jansen, som nå avventer svar fra LG Electronics på sitt tilbud.

Han forteller at kristne spesielt ser Irak som et viktig land i disse tider.

– Nå oppfordres kristne – også nordmenn – til å engasjere seg i å bygge opp infrastrukturen i Irak, sier Kaleb Jansen, som spesielt peker på viktigheten av kommunikasjon.

– Hva skulle vi gjort hvis vi ikke kunne ringt hverandre og sett på TV? I India bor det en milliard mennesker, men det finnes bare 18 millioner telefoner. Dette er et globalt problem, mener pinsevennen.

– Mye søppel i Hollywood

National Religious Broadcasters, som Kaleb Jansen kan takke for en mulig Irak-kontrakt, representerer 1700 kristne medieorganisasjoner og reklamerer på sin hjemmeside med at de kjemper for “retten til å kommunisere evangeliet til Jesus ut til en fortapt og døende verden”

Helbredelsespredikanten Svein-Magne Pedersen, som har utarbeidet konseptet til en eventuell Irak-kontrakt, er leder av Misjonen Jesus Leger og forfatter av blant annet “Slik blir du helbredet” og “5 minutter til himmelen”.

Begge representerer Kaleb Jansens store kontaktnett av konservative kristne personer og karismatiske organisasjoner på begge sider av Atlanterhavet som satser på media og kommunikasjonsteknologi.

– Siden 1985 har jeg sittet i styret til The Christian Film and Television Commission som jobber for kristne verdier i Hollywoods filmer. Det er så mye søppel som lages i Hollywood. Fra 1935 til 1963 gikk organisasjonen gjennom alle filmmanuskriptene i Hollywood. Så ble organisasjonen borte da de liberale kom til makten. Men fra 1979 gjenoppsto organisasjonen. Det har vært en lang åndelig kamp, men nå lages flere og flere kristne filmer, sier Kystpartiets nestleder, som mener at for eksempel Ringenes Herre har blitt en kristen film.

TV i Nord-Korea

Utrolig nok har Kaleb Jansen også fått forespørsel fra Nord-Korea – som i motsetning til Irak fremdeles er en del av ondskapens akse, ifølge USAs president – om å bidra med sin kunnskap om TV-mediet.

– Ja, myndighetene i landet har spurt om jeg kan hjelpe dem med å bygge opp en tv-kanal med studio på Kim Il Sung-universitetet i hovedstaden Pyongyang, forteller Kystpartiets nestleder.

Den driftige 67-åringen avslører at han allerede har vært i Nord-Korea sammen med en gruppe nordmenn, hvor de ble henvist til 27 tv-master som skal brukes. Men han vil ikke si hvem som var i reisefølget, bortsett ifra at en av dem var en betydelig aktør i TV3.

– Det er snakk om å bygge opp en undervisningskanal. Men jeg har ikke kapital til å finansiere dette selv, forklarer Kaleb Jansen, som forteller at investorer ennå ikke er på plass, og at han foreløpig avventer hvordan det blir med kontrakten.

Kullhandel

Bakgrunnen for at pinsevennen i det hele tatt har blitt spurt av det kommunistiske regimet om denne jobben, henger sammen med Kaleb Jansens engasjement i Norsk Koreaforening på 1970-tallet.

Som formann i foreningens styre fra 1974 hadde han mye med adopsjon av koreanske barn å gjøre gjennom organisasjonen Verdens Barn, som hadde utspring i Koreaforeningen.

– Jeg er uformell pappa til 2600 av Korea-barna her i Norge. Gjennom adopsjonsarbeidet fikk jeg anledning til å diskutere mange ting med myndighetene i Sør-Korea. Jeg så oppløsningen av buddhismen og samfunnet i landet etter krigen mellom nord og sør. Det var i forbindelse med disse samtalene at myndighetene sensommeren 1979 tok opp energisituasjonen i landet. De spurte meg om jeg kunne ta på meg å handle kull fra Nord-Korea, i og med at det var politisk vanskelig for Sør-Korea å gjøre det direkte, sier Kaleb Jansen.

– Koffert med bibler

Pinsevennen hadde aldri tidligere vært i Kim Il Sungs regime, og ante først ikke hvordan han skulle komme seg inn i landet.

Løsningen ble Sverige, som forholdt seg nøytralt til Korea-krigen som raste på den koreanske halvøya fra 1950-53.

– Nord-Korea hadde gjeld til Sverige, som hadde bygget et kaianlegg for dem. Jeg foreslo og fikk gehør for at Sverige skulle kjøpe 426.000 tonn kull fra Nord-Korea, som derved ville få sin gjeld slettet. Så skulle i stedet kullet gå til Sør-Korea, forteller Kaleb Jansen.

Da han dro til Pyongyang i mai 1980, var det ikke bare for å forhandle fram denne trekanthandelen.

– Jeg hadde også med meg en koffert full av bibler. I Sør-Korea slo kristendommen gjennom på 1970-tallet. Men Nord-Korea drev med terroristvirksomhet og trena opp folk i Libanon og Syria. I utgangspunktet var det ikke forfølgelse mot kristne i Nord-Korea. Pyongyang ble kalt Østens Jerusalem. Billy Grahams kone gikk på bibelskole der og Kim Il Sungs foreldre var kristne. Han hentet mye tankegods fra Bibelen til “Juche”, som han kalte sin form for kommunisme. Men han satte seg selv i Guds sted, og krigen splittet landet og gjorde det vanskelig for de kristne i Nord. Krigen splittet Norge også, bare spør dine sosialistiske venner som støttet Nord-Korea, sier Kystpartiets nestleder.

– Andakt om Kim Il Sung

I ti dager forhandlet Kaleb Jansen med myndighetene i Pyongyang om 426.000 tonn kull.

– Hver morgen begynte forhandlingene med at de hadde en andakt om hvor fantastisk Kim Il Sung var. Jeg repliserte med å si at jeg kjente igjen mye av det de sa om ham fra det Bibelen sier om Jesus, forteller pinsevennen.

Begivenheter i Sør-Korea mens Kaleb Jansen var i Pyongyang skulle imidlertid kullkaste kullavtalen. Etter mordet på president Park Chung Hee høsten 1979 hadde Kim Dae Joung seilt opp som favoritt til å bli ny president. Men generalene puttet ham i fengsel og tok makta.

– I protest mot at Kim Dae Joung, som var kristen og for en fredsløsning med Nord-Korea, ble fengslet, brøt jeg kontakten med Sør-Korea helt til generalene ga fra seg makta igjen på 1990-tallet. Dermed ble det ikke noe av kullavtalen, forteller Kystpartiets nestleder.

– Sender propaganda likevel

Kontakten med Nord-Korea skulle imidlertid vedvare, og sammen med størrelser som den amerikanske predikanten Billy Graham skulle han besøke landet flere ganger og være med å bygge opp et teologisk fakultet ved Kim Il Sung-universitetet.

I dag hevder han at han har god kontakt med myndighetene både i sør og nord.

– Seinest i fjor feiret jeg 17. mai med folk fra ambassaden. Mange kristne organisasjoner jobber i Nord-Korea med alt fra settepoteter til skogplanting. Så var det mitt engasjement med media, sier Kaleb Jansen som forklaring på hvorfor han ble spurt om å hjelpe nordkoreanerne med en ny tv-stasjon.

Han er ikke redd for at han kan komme til å bidra til å lage en propaganda-kanal.

– Nei, de er så flinke til å sende propaganda likevel. Nå vil de ha en kanal hvor de kan komme ut med kunnskap til folket. De har tilbudt meg 26 master. De skal selvfølgelig ha kontroll over det, men de aksepterer vår holistiske kristendom, svarer Kaleb Jansen.

– Kristne er best og billigst

Han er heller ikke redd for at en Irak-kontrakt kan ende opp med at hans tv-studioer kringkaster radikal islamsk lære.

– Det er ikke vits å selge alt dette utstyret uten riktig innhold, det er viktig hvem som bruker denne teknologien. Man kan ikke bare spre søppel, man må spre ordnede ting. Når Messias sender han først oss kristne som veiryddere for å skape fred, sier Kystpartiets mann, og legger til:

– Hvis du tar en synål og setter den mot et tilfeldig sted på globusen, tar det med maks en uke å skaffe kristne som kan gjøre en jobb ut i fra kunnskap om språk og kultur på dette stedet, sier Kaleb Jansen, som mener at det er “best og billigst” å bruke kristne til å bygge opp tv-studioene i Irak.

– Kristne gjør ikke dette for å tjene penger, gir han som begrunnelse.

Selv bedyrer han at han ikke har noen økonomiske motiver for å legge inn tilbud om å bygge opp tv-studioer i Irak og en tv-kanal i Nord-Korea.

– Dette handler ikke om å tjene penger, men å elske Herren og sin neste som seg selv. Det som gjør at kristendommen vokser i disse landene, er kristen nestekjærlighet. Det er ikke nok å bare skravle og be. Vi må også spørre hva vi kan gjøre for folk i land som Irak og Nord-Korea, avslutter Kystpartiets nestleder Kaleb Jansen.

Kommentarer
DEL