Kvotering for likebehandling

EFTAs overvåkningsorgan ESA risler med sablene, og har startet etterforskning av Norges nye lov om at det skal være minst 40 prosent av begge kjønn i alle ASA-registrerte styrer. Kvoteringsmotstanderne jubler, nå kan onkel Europa redde alle de mennene som er redde for å miste styrevervene sine. Kanskje er nemlig loven i strid med EUs […]

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.01.2006

EFTAs overvåkningsorgan ESA risler med sablene, og har startet etterforskning av Norges nye lov om at det skal være minst 40 prosent av begge kjønn i alle ASA-registrerte styrer. Kvoteringsmotstanderne jubler, nå kan onkel Europa redde alle de mennene som er redde for å miste styrevervene sine. Kanskje er nemlig loven i strid med EUs likebehandlingsdirektiv, som forbyr all diskriminering og positiv forskjellsbehandling. Direktør Hallgrímur Ásgeirsson for Internal Market Affairs Directorate i ESA sa til Nationen onsdag at ESA ikke har besluttet om loven er i orden eller ikke, men at de har bedt om mer informasjon for å undersøke om loven er i samsvar med EØS-lovgivningen. Ekspert på EØS-rett og jussprofessor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver utelukker ikke at det kan bety at loven må trekkes tilbake.

Dette er ikke første gang norske kvoteringsmotstandere ser til Europa. Sist fikk de, med Dag Øistein Endsjø i spissen, stoppet øremerkede stillinger på Universitetet i Oslo. Begrunnelsen den gang var at menn ble diskriminert fordi de ikke fikk tilgang til de stillingene som var øremerket kvinner. Denne gang er det bedriftsstyrenes frie valg som står i sentrum, til å velge fritt og uavhengig på det frie marked – etter kompetanse, uavhengig av kjønn. Spørsmålet står om prinsippet om at ulik behandling er lov for å oppnå likere resultat mellom kjønnene.

Nuvel. At menn skal være så mye bedre biologisk disponert for å ta avgjørelser med styre og stell enn kvinner, er en påstand som vi logisk sett burde kommet over for lengst. Det er andre faktorer enn pupper og penis som bestemmer hvor god du er til å lede, derfor må vi anta at det også er andre faktorer enn evner som gjør at det finnes det så få kvinner i norske styrerom. Kvotering er aldri et mål, men et virkemiddel for å rette opp grove skjevheter. Målet er å oppnå lik behandling av kjønnene – men da må det skjeve utgangspunktet først rettes opp.

Rent juridisk blir ESAs vurdering spennende. Det er slett ingen automatikk i at kontrollorganet vil dømme likt som de gjorde sist. Siden den gang er EUs eget regelverk blitt endret, og EU har integrert FNs kvinnekonvensjon ved å henvise direkte til den i flere direktiver som dermed skal tolkes i lys av denne. I kvinnekonvensjonen er positiv særbehandling uttrykt som lovlig virkemiddel. Dessuten er loven kjønnsnøytral, slik at en eventuell argumentasjon om at denne er diskriminerende, logisk sett også vil ramme alle andre former for kvotering, slik som i offentlige utvalg og styrer.

Norge har lenge vært best i klassen når det gjelder å følge alle EUs lover og direktiver. Etter forrige dom i EFTA-domstolen, forsvant øremerkingen raskere enn Berlusconis parti klarte å invitere kvoterings-gründer Berit Ås til Nord-Italia for å belære dem om hvordan de kunne innføre kvotering der. De gjorde det likevel. Soria Moria-erklæringen legger opp til en offensiv Europapolitikk. Nå er det på tide å vise alvoret bak visjonene. I dette tilfellet har EU mer å lære av Norge enn omvendt.

M.A.

Kommentarer