Kvinners plass i den digitale revolusjonen

Menn har bedre tilgang til digital teknologi – kvinner risikerer å sakke akterut i det nye arbeidsmarkedet. Men teknologien kan også fremme likestilling.

Avatar
Devillard er seniorpartner i McKinsey & Company
Email: sandrine@nytid.no
Publisert: 03.12.2018

Medforfatter: Anu Madgavkar er medarbeider i McKinsey Global Institute

Digital teknologi er et tveegget sverd for verdens kvinner. At menn har lettere adgang til denne typen teknologi, gjør at kvinner risikerer å sakke ytterligere akterut, både økonomisk og sosialt. Men dersom kvinner får dra full nytte av digital teknologi, vil det åpne seg avgjørende muligheter for dem.

Ifølge beregninger utført av GSM Association har kvinner gjennomsnittlig 85 prosent av menns tilgang til internett og mobiltelefoni, og 1,7 milliarder kvinner i lav- og middelinntektsland er ikke oppkoplet. Dette begrenser kvinners og jenters fremtidsmuligheter i vesentlig grad.

Muligheter

Digital teknologi forbedrer kvinners tilgang til penger. Nettbanken sparer dem for lange reiser til en bankfilial eller minibank. På samme måte gir teknologidrevet helseveiledning via telefon eller nettbrett økt helsegevinst, ettersom den når kvinner i de mest fjerntliggende områder, og de slipper en lang og ofte risikabel vandring for å få legehjelp.

De digitale teknologienes tidsbesparende potensial er så betydelig at slike teknologier kan utgjøre en forskjell i kvinners mulighet til å søke betalt arbeid. I dag tar kvinner seg av tre fjerdedeler av alt ubetalt omsorgsarbeid. Dette gir en økonomisk gevinst på rundt 10 billioner dollar, eller 13 prosent av globalt bruttoprodukt – noe som ikke kommer til uttrykk som inntekt, og langt mindre som økonomisk makt. Netthandel og teknologibasert forretningsdrift gir kvinner større fleksibilitet og selvstendighet og hjelper dem til å hanskes med ansvar i hjemmet, i tillegg til å være i lønnet arbeid. I Indonesia genererer kvinne-eide forretninger 35 prosent av fortjenesten i netthandelen, sammenliknet med bare 15 prosent av fortjenesten i offline-forretninger.

… OBS. teksten fortsetter …

Ny Tid i julegave

Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.