Kvinners plass i den digitale revolusjonen


Menn har bedre tilgang til digital teknologi – kvinner risikerer å sakke akterut i det nye arbeidsmarkedet. Men teknologien kan også fremme likestilling.

Devillard er seniorpartner i McKinsey & Company
Email: sandrine@nytid.no
Publisert: 2018-12-03

Medforfatter: Anu Madgavkar er medarbeider i McKinsey Global Institute

Digital teknologi er et tveegget sverd for verdens kvinner. At menn har lettere adgang til denne typen teknologi, gjør at kvinner risikerer å sakke ytterligere akterut, både økonomisk og sosialt. Men dersom kvinner får dra full nytte av digital teknologi, vil det åpne seg avgjørende muligheter for dem.

Ifølge beregninger utført av GSM Association har kvinner gjennomsnittlig 85 prosent av menns tilgang til internett og mobiltelefoni, og 1,7 milliarder kvinner i lav- og middelinntektsland er ikke oppkoplet. Dette begrenser kvinners og jenters fremtidsmuligheter i vesentlig grad.

Muligheter

Digital teknologi forbedrer kvinners tilgang til penger. Nettbanken sparer dem for lange reiser til en bankfilial eller minibank. På samme måte gir teknologidrevet helseveiledning via telefon eller nettbrett økt helsegevinst, ettersom den når kvinner i de mest fjerntliggende områder, og de slipper en lang og ofte risikabel vandring for å få legehjelp.

De digitale teknologienes tidsbesparende potensial er så betydelig at slike teknologier kan utgjøre en forskjell i kvinners mulighet til å søke betalt arbeid. I dag tar kvinner seg av tre fjerdedeler av alt ubetalt omsorgsarbeid. Dette gir en økonomisk gevinst på rundt 10 billioner dollar, eller 13 prosent av globalt bruttoprodukt – noe som ikke kommer til uttrykk som inntekt, og langt mindre som økonomisk makt. Netthandel og teknologibasert forretningsdrift gir kvinner større fleksibilitet og selvstendighet og hjelper dem til å hanskes med ansvar i hjemmet, i tillegg til å være i lønnet arbeid. I Indonesia genererer kvinne-eide forretninger 35 prosent av fortjenesten i netthandelen, sammenliknet med bare 15 prosent av fortjenesten i offline-forretninger.

Abonnement kr 195/kvartal

Kvinner har 85 prosent av menns tilgang til  internett og mobiltelefoni.

Noe av det samme kan man se i Kina, der 55 prosent av nye internettbutikker er grunnlagt av kvinner. Kinesiske Alibabas netthandelplattform Taobao har like mange kvinnelige som mannlige forretningseiere. I Kina bor 114 …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?