Kvinnelige gründere: Store barrierer

Til tross for enorme, sosiokulturelle hindre, dukker det frem hardføre kvinner som etablerer sine egne virksomheter i Iran.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Halvparten av verdens befolkning er kvinner, de utfører to tredjedeler av arbeidstimene i verden, men de får bare en tiendedel av de globale inntektene. En hundredel av all eiendom tilhører kvinner. Økt kvinnelig deltakelse i arbeidslivet er en grunnleggende faktor for videre sosial og økonomisk utvikling.

Flere kvinner forsøker seg etter hvert som gründere i Iran, men hindrene er mange. Med «kvinnelige gründere» mener jeg kvinner som starter et forretningsforetak alene som aksjeselskap eller gjennom arv, og som organiserer en business mens de aksepterer den finansielle risikoen og det moralske og psykologiske ansvaret i håp om profitt.

Unge menn. Kvinnediskriminering er et globalt anliggende, men den varierer i styrke etter geografiske og kulturelle områder. Gründervirksomhet er vanligvis et maskulint begrep, men kan også ha kvinnelige aspekter i ulike kulturelle kontekster. Gründerens personlige egenskaper kan være avgjørende for om bedriften skal lykkes eller ikke – i tillegg til aspekter som kulturell og sosial kontekst og aksept. Egenskaper som ansvarsfølelse, kreativitet, positiv holdning og innovasjonsevne, selvrespekt, kritisk sans, selvkontroll, ærlighet, seriøsitet og det å finne balansen mellom arbeid og personlig liv kan være avgjørende for kvinners etablering av egne virksomheter. Ifølge Global Entrepreneurship Monitor, verdens viktigste studie av gründervirksomhet, lå Iran over gjennomsnittet i gründervirksomhet sett i forhold til nabolandene i 2014. Den iranske gjennomsnittsgrunderen er en ung mann. I oppstartsfasen, når virksomheten går fra idéstadiet til sikret finansiering og den grunnleggende strukturen til foretaket blir lagt, har iranske menn 21,45 prosent deltakelse mot kvinnenes 10,47 prosent. Innen den såkalt opportunistiske gründervirksomheten – altså de pragmatiske gründerne som ser og griper foreliggende muligheter i markedet, til forskjell fra de visjonære gründerne som baserer seg på spådommer om fremtiden – utgjør kvinnene 63,04 prosent mot mennenes 59,38 prosent. De opportunistiske gründerne har som oftest høyt utviklede lederegenskaper og tekniske kunnskaper. Innen tvungen gründervirksomhet – for eksempel dersom arbeidsledighet er utgangspunktet – er det en tilnærmet kjønnsbalanse: Mennene utgjør 39,77 prosent og kvinnene 36,43 prosent.

Gründerens personlige egenskaper kan være avgjørende for om bedriften skal lykkes eller ikke – i tillegg til aspekter som kulturell og sosial kontekst og aksept.

Entreprenørskapskole. Kvinnene utgjør 49,3 prosent av befolkningen i Iran og 33 prosent av arbeidsstyrken – men bare 10 prosent av gründerne. Gjennomsnittsalderen for kvinnelige gründere i landet er 34 år.

Zahra Arasti er assisterende professor ved Entreprenørskapskolen på Universitetet i Teheran. Hun gjennomførte i 2006 en undersøkelse som viste at 72 prosent av kvinnelige gründere oppfattet personlige egenskaper som avgjørende for motivasjonen til å skape sin egen bedrift. 61 prosent syntes de fikk god støtte, 56 prosent hadde kunnskaper om forretningsdrift, 43 prosent oppga at de hadde gode rollemodeller, 30 prosent hadde utdanning i ledelse. Sju prosent av kvinnene fikk støtte fra regjeringen.

Lyst til å lese videre?

Logg inn eller registrer deg her

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here