I en tid der fysiologiske forklaringer på menneskelig handling regjerer, har Peter Sloterdijk skrevet en viktig roman. 

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2016-10-13

42524Den tyske filosofen og kulturteoretikeren Peter Sloterdijk har overraskende nok valgt den erotiske brevromanen for sin siste utgivelse med tittelen Schelling-prosjektet. Dette er hans andre roman; den første, Det magiske treet fra 1985, handlet om psykoanalysens røtter i mesmerismen på 1700-tallet.

Peter Sloterdijk: Das Schelling-Projekt
Suhrkamp Verlag, 2016

Handlingen er kort fortalt at fem akademikere bestemmer seg for å søke det tyske forskningsrådet om midler til et utviklingsteoretisk prosjekt som skal studere kvinnens orgasme. De får avslag, og brevveksler så om en blanding av egne erotiske erfaringer og allmenne synspunkter på seksualiteten og forskningsprosjektet som har den parodiske tittelen:

«Mellom biologi og humanvitenskaper: Om problemet vedrørende selvstendiggjøringen av en forøket kvinnelig seksualitet på vei fra hominid-hunnene til homo-sapiens-kvinnen ut fra et evolusjonsteoretisk synspunkt med stadig hensyntagen til den tyske idealismens naturfilosofi.»

Den tverrfaglige forskningsgruppen består av Peer (ikke Peter!) Sloterdijk, Kurt Silbe, Desiree zur Lippe, Beatrice von Freygel og Guido Mösenlechzner. Ett av utgangspunktene er at orgasmeforskningen har stått stille siden Masters & Johnson og Hite-rapporten. Disse forskerne anklages for å være hard core positivister, «lysår unna et ståsted ut fra hvilket man hadde kunnet stille interessante spørsmål».

Abonnement kr 195/kvartal

Mysterium. Mannlig orgasme er lett å forklare funksjonalistisk og evolusjonsbiologisk ut fra artens reproduksjon: Det er en åpenbar sammenheng mellom orgasmen og det å føre genene videre. Kvinnens orgasme er vanskeligere å forklare: Her synes ikke orgasmen å ha noen klar funksjon, siden egget jo blir befruktet gjennom mannens utløsning enten kvinnen har orgasme eller ikke. Og enda vanskeligere er det å forklare at kvinnens seksuelle lyst øker etter klimakteriet. Siden kvinnens orgasme er problematisk ut fra et evolusjonsbiologisk perspektiv, ser Sloterdijk en åpning for humanvitenskapene, i dette tilfellet Schellings filosofi.

Forbindelsen til Schelling er ikke lett å få tak i, og er heller ikke særlig utarbeidet. Sloterdijk har klare allusjoner til Schellings avhandling Om menneskets frihet (1809), som …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?