Kvinnelig lederskap for fred 


Kvinner har gjennom historien konstant blitt neglisjert som viktige fredsbringende aktører. Men det er helt avgjørende å satse på kvinner som ledere, fredsmeklere og samfunnsbyggere for å få bukt med roten til dagens konflikter. De siste årene har omfanget av voldelig ekstremisme og militarisering økt kraftig i det utvidede Midtøsten og Sør-Asia. Tall fra Global […]

Email: linda@minotenk.no
Publisert: 2016-05-12

Kvinner har gjennom historien konstant blitt neglisjert som viktige fredsbringende aktører. Men det er helt avgjørende å satse på kvinner som ledere, fredsmeklere og samfunnsbyggere for å få bukt med roten til dagens konflikter.

De siste årene har omfanget av voldelig ekstremisme og militarisering økt kraftig i det utvidede Midtøsten og Sør-Asia. Tall fra Global Terrorism Index viser at økningen i mennesker drept av terrorisme var den største noensinne fra 2013 til 2014. De økonomiske kostnadene knyttet til terror og voldelig ekstremisme er også rekordhøye: snaue 53 milliarder amerikanske dollar. Nesten 80 prosent av alle drapene skjedde i fem land: Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan og Syria. Ti av de elleve landene som er mest rammet av terrorisme, har også de høyeste tallene for flyktninger og internt fordrevne. Dette viser den sterke sammenhengen mellom flyktningkrisen, terror og væpnede konflikter.

Kvinner bli værende. Styresmaktene i regionen har også jevnt over blitt mer autoritære og undertrykkende. Fundamentale menneskerettigheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og likestilling er under enormt press – både fra myndighetene i land som Egypt, Saudi-Arabia, Iran og Tyrkia, og naturligvis i områder dominert av ISIS og liknende grupper.

Det første som skjer i landene preget av voldelige konflikter og polarisering, er at rommet til det sivile samfunn blir kraftig redusert. Under dekke av å forebygge ekstremisme blir politiske opponenter, journalister og rettighetsforkjempere arrestert og terrorisert.

Fremveksten av jihadisme og dens ideologi har gjort kampen for kvinners rettigheter mer prekær enn noensinne i store deler av Asia og Afrika. Seksuell vold mot kvinner har blitt satt i et grusomt system med ISIS’ slavehandel – men seksuelle overgrep og vold mot kvinner er et enormt samfunnsproblem som går langt utover ISIS’ områder.

Abonnement kr 195/kvartal

Menn utgjør majoriteten av dem som blir drept, og majoriteten av dem som flykter. Kvinner blir værende igjen og må plukke opp bitene. Det er derfor det er helt avgjørende  virkelig å satse på kvinner som ledere, fredsmeklere og samfunnsbyggere, for å stabilisere og få bukt med roten til konfliktene.

Sivilsamfunnet er viktig. Kvinner har gjennom historien konstant blir neglisjert som viktige fredsbringende aktører. Hvor mange vet at Bertha von Suttner er kvinnen bak Nobels fredspris? Hvorfor har de utallige kvinnene i ulike freds- og …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)