Kutt, kutt, kutt

Fjordkraft har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 10 prosent innen 2010. Nå krever de at deres underleverandører gjør det samme.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Lørdag 10.10 klokka 10.10 lanseres klimakuttkampanjen 10:10 , som oppfordrer bedrifter og privatpersoner til å kutte sine klimagassutslipp med 10 prosent i løpet av 2010. Kampanjen har sitt utspring i Storbritannia og filmen The Age of Stupid. Filmregissør Fanny Armstrong ønsket å skape et offentlig engasjement på linje med kampanjen Make Poverty History. 10:10-kampanjen ble 1. september frontet av storavisa The Guardian, og nylig hang The Daily Telegraph seg på.

Her i Norge har flere profilerte personer forpliktet seg etter at Ny Tid for to uker siden, som første publikasjon, skrev om 10:10-kampanjen. Eksempelvis Erling Folkvord fra partiet Rødt og leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen. Og som eneste avis i Norge, har også Ny Tid formelt forpliktet seg til det samme.

Dominoeffekt

Kraftleverandøren Fjordkraft, som allerede har kuttet med 38 prosent, krever nå at deres underleverandører forplikter seg til å kutte. Arild Soldal, energi- og miljørådgiver i Fjordkraft, understreker at klimaendringene har blitt en del av deres samfunnsansvar og håper på en dominoeffekt.

− Vi håper våre underleverandører vil kreve det samme av sine underleverandører, og at vi på den måten får en dominoeffekt. Fjordkraft har derfor gjort en gjennomgang av sine underleverandører, og satt opp regnskap og handlingsplaner for hvordan de kan kutte sine klimagassutslipp. Soldal ser også en forretningsmulighet i engasjementet. − Energi og klima er nært knyttet til hverandre, og vi ønsker å nå ut til våre miljøbevisste kunder.

Journalistisk splid

Engasjementet fra storavisene i England resulterte i en flom av kjendiser som forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 10 prosent. Blant dem er statsminister Gordon Brown, klesdesigner Vivienne Westwood og DJ Sara Cox. Blant organisasjonene som har forpliktet seg, er Tottenham Hotspur fotballag, Tate Galleries og British Fashion Council. I Norge har ideen ikke slått rot på samme måte. Men to aktører har allerede røpet sin tilslutning: partiet Venstre og avisen du nå holder i hendene, Ny Tid.

– Ny Tid vil kutte 10 prosent i klimagassutslippene i 2010, og vi legger fram en helhetsplan for hvordan kuttene skal gjennomføres i relevant tid før det, forteller redaktør Dag Herbjørnsrud.

Redaktøren for fagbladet Journalisten, Helge Øgrim, er derimot ikke glad i kampanjer, og vil foreløpig ikke ta stilling.

– Jeg er ikke et utpreget underskriftsmenneske, og denne kampanjen har jeg ikke satt meg inn i, sier Øgrim. Ironisk nok var Øgrim leder for SUF/Rød Ungdom fra 1971-1976, den mest aktive perioden hvor raddisene med sine underskriftkampanjer knapt var fraværende i gatebildet. – Kampanjen går ut på at bedrifter og individer forplikter seg til å kutte sine klimagassutslipp med 10 prosent i 2010. Bør medier slutte seg til slike kampanjer?

– Jeg må vite mer om kampanjen før jeg kan ta stilling, jeg synes ikke man skal skrive under på kampanjer bare for å være «gem», er alt Øgrim har å si om saken.

Svein Gjerdåker, redaktør i Dag og Tid, er mer positiv. På utfordringen fra Ny Tid om å forplikte seg, svarer han:

− Vi er absolutt positive til å kutte våre klimagassutslipp. Kan Ny Tid gjøre det, kan vi også.

704 privatpersoner

Nina Dessau er leder i Global Migrants for Climate Action, og fronter 10:10-kampanjen i Norge.

– Er det en fare for at denne kampanjen adresserer folk som forbrukere, ikke borgere, slik at fokus blir på hva enkeltindivider og bedrifter kan gjøre? Kan en slik tankegang være kontraproduktiv i forhold til hvordan debatten bør forløpe for å få til politiske, strukturelle løsninger?

– Nei, tvert imot. All erfaring viser at de politiske, strukturelle løsningene ikke kommer av seg selv. Det må politisk press til. 10:10 legger press på politiske ledere nettopp fordi kampanjen har bred appell, ved å demonstrere at borgere vil ha reelle kutt. Å demonstrere viljen til reelle kutt kan bli avgjørende for Vestens troverdighet på klimafronten. Den trenger å styrkes før forhandlingene i København, svarer Dessau.

Hun gleder seg til lanseringen som skal skje på Fagforbundets kontor i Oslo, og skryter av de 704 privatpersonene som har sluttet seg til 10:10s facebookgruppe. Hun vil ikke fortelle hvor mange andre bedrifter enn Fjordkraft som så langt har sluttet seg til kampanjen. Det får vi først vite på lørdag. ■

---
DEL