– Kutt 10 % i 2010!

Den 10.10. klokka 10.10 lanseres klimakampanjen “10:10” i Norge. Målet er å forplikte seg til å kutte utslippene med 10 prosent i 2010. I likhet med britiske The Guardian går ukemagasinet Ny Tid i front og støtter kampanjen.

− Aldeles utmerket! utroper Nina Dessau, etter at hun får vite at Ny Tid har forpliktet seg til klimakampanjen 10:10.

Som leder av Global Migrants for Climate Action fronter Dessau den internasjonale kampanjen i Norge, som skal inspirere organisasjoner så vel som privatpersoner til å kutte sine CO2-utslipp med 10 prosent i løpet av 2010.

Klimakampanjen “10:10” lanseres i Norge passende nok den 10.10., for sikkerhets skyld klokka 10:10. Stedet: Fagforbundets hovedkontor i Oslo. Ny Tid er i dag første avis som skriver om denne kuttkampanjen.

Etter at kampanjen ble lansert gjennom The Guardian i Storbritannia 1. september, har kjendiser som statsminister Gordon Brown, klesdesigner Vivienne Westwood , DJ Sara Cox, samt en strøm av organisasjoner meldt seg på. Alt fra Tottenham Hotspur fotballklubb til the Tate Galleries og British Fashion Council University. Dessau håper at flest mulig i Norge blir med på laget fort, og at det utløses et internasjonalt skred av klimaforpliktelser.

− The Guardian har spilt en stor rolle i å få fart på kampanjen, og det gleder meg at Ny Tid ønsker å gå foran med et godt eksempel. Responsen i England har vært formidabel, og alt fra politikere til politienheter, fotballklubber, sykehus og universiteter har hengt seg på. Det er nærmest blitt trendy å gå inn for å kutte ned på forurensing.

Hun understreker viktigheten av individets engasjement.

− For enkelte mennesker kan det virke meningsløst å anstrenge seg for å kutte ned på egen forurensing. Løsningen på klimaproblemene ligger ikke bare på individnivå, men uten individuelt engasjement, får man heller ingen løsning. Klimakrisen må håndteres på alle nivåer. Et slikt engasjement er nødvendig.

Dessau mener 10:10-kampanjen skiller seg fra andre klimakampanjer i det at den ikke bare har en symboleffekt, men også en praktisk betydning.

− Kampanjen har potensial til å spre seg over hele verden. Det er ikke bare snakk om å demonstrere utenfor Stortinget og andre bedrifter, men demonstrantene forplikter seg også. Dette gir mening. Jeg tror folk ser at det er noe mer enn en kampanje, men også reell handling.

Dessau vil ikke avsløre hvilke bedrifter, utover Ny Tid, som hittil har forpliktet seg til å kutte CO2-utslipp. Det vil hun vente med å offentliggjøre til 10. oktober, da kampanjen lanseres.

Ikke bare symbolsk

Dessau påpeker at privatpersoners handlinger også kan være med på å påvirke politikerne.

− Klimaforhandlingene i København er helt avgjørende for framtiden. Vi trenger globale avtaler som regjeringene forplikter seg til. Det beste man kan gjøre for å påvirke politikerne, er å vise at man både vil og kan kutte 10 prosent i løpet av ett år. I tillegg er det viktig å vise utviklingsland at folk i den rike verden faktisk tar slike kutt alvorlig, sier Dessau.

Kampanjen vil være et sterkt signal til politikerne før klimaforhandlingene i København, men effekten vil være mer enn symbolsk: 10 prosent kutt i løpet av neste år tilsvarer det tempoet som nå trengs for å unngå at klimaet løper løpsk, påpeker lederen av Global Migrants for Climate Action.

– Utviklingen har gått altfor raskt, det må kuttes raskere også. Vi har allerede ventet for lenge, det viser all forskning. Jo flere som slutter seg til 10:10, jo flere som viser at de vil og de kan, desto bedre, sier Dessau.

Hun mener 10:10-kampanjen er genial fordi den har kortsiktige, klare mål som er enkle for enhver å oppnå.

− Bedrifter, institusjoner og privatpersoner kan alle klare å kutte sine utslipp med 10 prosent i 2010. Kampanjen samler individuelle innsats og gjør dem synlige, hvilket i seg selv har en dominoeffekt.

– Nødvendige kampanjer

Miljøpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Asmund Kristoffersen, mener det er viktig å anspore alle miljøer til å ta ansvar overfor klimaendringene. Likevel vil han ikke love at Arbeiderpartiet vil forplikte seg.

− Vi forplikter oss til det vi sier i Stortinget, og vi er opptatt av å ta klimaspørsmålene på alvor, framfor å bare prate. Om vi forplikter oss, vil vi så gjøre vårt ytterste for å gjennomføre karbonkuttene, sier Kristoffersen.

En som er lei av mye prat og null handling, er Gøril Andreassen, transportpolitisk talskvinne i Zero. Denne miljøorganisasjonen jobber for å overbevise næringslivsaktører og politikere om å kutte klimagassutslippene. Den 28. og 29. september arrangerer den konferansen “Zero 09” på Gardermoen. Dit kommer blant annet den britiske samfunnsøkonomen Nicholas Stern, som har sluttet seg til kampanjen. Han oppfordrer verden til å gå inn for å løse klimaproblemene nå, ettersom det vil bli dyrere jo mer tiden går.

Andreassen hilser 10:10-kampanjen velkommen.

− ZERO jobber ikke først og fremst for å få enkeltmennesker til å løse klimakrisen. Men slike kampanjer kan skape et utrolig sterkt politisk press, og det er nødvendig.

Selv jobber hun med å få byttet ut fossilt drivstoff med klimavennlige alternativer, og hun etterlyser politisk ansvar.

− Stasjoner med klimavennlig drivstoff må først og fremst være tilgjengelige og det billigste alternativet. Til det trenger vi politiske virkemidler, sier hun, før hun understreker at det må lønne seg å være miljøvennlig. ■

– Ny Tid vil gå foran

Også Ny Tid slutter seg til 10:10-kampanjen. Heretter blir det mindre kjøtt i kantina i klimaets navn, lover redaktør Dag Herbjørnsrud.

– Hvorfor velger Ny Tid å forplikte seg til 10:10 kampanjen?

– Fordi dette er vår tids viktigste sak og utfordring. Ny Tid er en globalt orientert og radikal ukeavis som har en lang tradisjon for å være i front av samfunnsutviklingen. Det er derfor naturlig at Ny Tid går foran også på dette området, og vi oppfordrer andre medier til å bli med oss. Denne 10:10-kampanjen er så konkret og i nuet at vi tror den vil kunne få en avgjørende betydning. Istedenfor å snakke om uforpliktende, luftige månelandinger i 2050, når alle av dagens ansvarlige er pensjonerte eller døde, så viser denne kampanjen at vi kan gjøre noe i dag. Nå. Alle snakker om klimaet og været, men denne kampanjen viser at vi faktisk kan gjøre noe konkret for å bedre det, svarer redaktør Dag Herbjørnsrud.

– Hva har Ny Tid tenkt il å gjøre for å kutte sine karbonutslipp med 10 prosent?

– Det er ennå litt tidlig å konkretisere tiltakene. Vi vil nå i høst sette oss ned og se hvordan vi kan bidra til å minske utslippene i 2010. Men det kan jo allerede nå antydes, jamfør våre nylige coversak om «kjøttet som klimaversting», at flere kjøttfrie dager i kantina vil være naturlig. Det er ellers en myte at det er så vanskelig å få til klimakutt. Mange norske vaner er ekstremt dyre, unødvendige og klimaskadelige, så vi kan alle lett gjøre en god del mer.

– Er det riktig av en avis å velge side i politikken, slik Ny Tid nå gjør ved offentlig å støtte 10:10-kampanjen?

– Godt spørsmål. Ny Tid må uansett fortsette å lage kritisk journalistikk på klimaspørsmålet. Men samtidig er forsøket på en absolutt verdinøytralitet mer problematisk. Ny Tid har for eksempel også tatt stilling i spørsmål som likestilling og diskriminering, så slik sett er en støtte til en mer klima- og miljøvennlig klode helt klart innenfor vårt mandat, svarer Herbjørnsrud. ■

Kommentarer