Kurdere mister pengestøtten

Den varslede kutten på pengestøtte til asylsøkere som ikke får opphold, gjelder ikke bare ubegrunnede asylsøkere fra Øst-Europa. Dermed kan 2000 kurdiske flyktninger fra Nord-Irak bli stående på bar bakke. – Drastisk, sier NOAS. SVs Karin Andersen (bildet) tar saken opp i Stortinget.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Asylsøkere som har fått avslag på sine asylsøknader og oppholder seg ulovlig i Norge, skal nå presses til å forlate landet. Og det gjelder ikke bare såkalte ubegrunnede asylsøkere fra Øst-Europa, slik mange har trodd.

– Alle asylsøkere som får avslag, uavhengig av hvilke land de kommer fra, skal miste pengestøtten, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (H) i Kommunaldepartementet til Ny Tid.

I tillegg til at andre rettigheter som norskopplæring og arbeidstillatelse skal frafalle. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har forståelse for at støtten blir tatt fra personer som åpenbart har kommet til Norge av økonomiske årsaker.

– Jeg er derimot svært overrasket over at departementet nå sier de vil omfatte flere enn de åpenbart grunnløse, eksempelvis kurdere, etiopiere og eritreere. Dette er personer som åpenbart ikke har kommet til Norge for pengene. Hvis dette faktisk gjennomføres, er det en drastisk innstramming som vil utløse mange svært vanskelige situasjoner, sier rådgiver Rune Berglund Steen i NOAS.

SV sier på sin side at de vil ta saken opp i Stortinget.

– Ingen skal sulte

Det var forrige helg at kommunalminister Erna Solberg (H) varslet at asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold, ikke lenger vil få penger til livsopphold fra den norske stat.

Dette betyr ifølge ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i departementet at asylsøkerne – to uker etter endelig avslag på søknaden – vil bli fratatt kontantbeløpet de månedlig får utbetalt.

– Asylsøkere som bor på asylmottak med kantine, får et kontantbeløp på 900 kroner, i tillegg til at de får tre måltider daglig. De som bor på mottak med selvhushold, får 2700 kroner måneden, som de også må bruke på mat, forklarer ekspedisjonssjefen.

Asylsøkere som ikke bor på mottak, har allerede i dag ingen krav på kontantbeløp og må klare seg selv. På spørsmål om hvordan asylsøkere på mottak med selvhushold skal klare seg uten penger til mat, svarer Aass at dette skal drøftes med Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Vi har et prinsipp om at ingen skal sulte her i landet, og det vil bli tatt særlige hensyn til barnefamilier, sier han.

– Uansett hvilke land

Ekspedisjonssjefen i Kommunaldepartementet sier også til Ny Tid at den nye ordningen i prinsippet skal gjelde alle som får avslag på sine asylsøknader, uavhengig av hvilke land de kommer fra.

Det samme bekrefter altså statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunaldepartementet.

– Ja, dette skal gjelde uansett hvilke land de kommer fra, på dette området vil vi ikke differensiere, sier Johnsen.

– Så dette vil eksempelvis også gjelde for drøyt 2000 kurdere fra Nord-Irak som til tross for avslag på asylsøknadene sine for et par år siden, stadig bor i Norge fordi det ikke lar seg gjøre å transportere dem hjem?

– Ja, svarer statssekretæren.

2200 personer

Johnsen påpeker at denne gruppen – i påvente av å bli sendt tilbake til Nord-Irak – fikk midlertidig opphold på grunn av den spesielle situasjonen.

– Men ifølge de tallene jeg sitter på nå, har 42 av dem fått endelig avslag på sine klagesaker i Utlendingsnemda. Slik vi ser det nå, vil de bli fratatt kontantbeløpet. Dette vil også gjelde for etiopiere, kroater og andre som får avslag på asylsøknadene, sier hun.

Statssekretæren forteller at den nye ordningen per i dag vil gjelde for 2200 personer som UDI regner som «reiseklare», det vil si har fått endelig avslag på sine søknader.

– Vi vil differensiere mellom dem som har fått avslag og dem som venter på avklaring, sier Johsen.

Regjeringen mener at det er viktigere å bruke ressursene på de reelle asylsøkerne, fremfor på dem som oppholder seg ulovlig i landet. Ved å frata dem penger til livsopphold fra den norske stat, håper myndighetene at de som har fått avslag på sine søknader skal presses til å forlate landet.

– Matpakker

I likhet med ekspedisjonssjef Thor Arne Aas påpeker imidlertid statssekretæren at «ingen skal sulte i Norge».

– Det kan bli snakk om en matpakkeordning slik de har i Danmark. Eller at asylsøkere som har fått avslag blir samlet opp i ventetransitter, for eksempel slik vi har planer om på Evjemoen, hvor de får utdelt mat i kantina, utdyper statssekretær Johnsen.

– Vi har gitt UDI i oppdrag å utrede hvordan den nye ordningen konkret kan gjennomføres. Så får vi se hva de kommer fram med av praktiske forslag, legger hun til.

I tillegg til at kontantbeløpet vil tas fra asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold, mister de også arbeidstillatelse, retten til norskopplæring og andre goder.

– Men ingen skal sulte i Norge, og vi vil sørge for at barna ikke lider, konkluderer statssekretæren i Kommunaldepartementet, som ikke kan si noe om når de nye innstrammingsreglene skal tre i kraft.

– Et ekstremt tiltak

Rådgiver Rune Berglund Steen i NOAS er overrasket over departementets opplysninger til Ny Tid.

– Det finnes folk uten asylgrunn som kommer til Norge fordi de lokkes av penger. I en del tilfeller har vi inntrykk av at folk spekulerer i at politiet ikke er i stand til å effektuere vedtakene. De sitter og venter helt til politiet kommer, for å samle mest mulig penger, sier Berglund Steen.

Han mener imidlertid at asylsøkere fra land som Etiopia, Syria, Somalia og Irak kommer i en helt annen kategori.

– Hvis asylsøkere i denne kategorien blir fratatt penger til livsopphold, så er det et ekstremt tiltak som vil skape store problemer for mennesker som allerede er under et sterkt psykisk press. Det vil bare gjøre en vond sak enda verre. Selv om de har fått avslag, er det mange som har tøffe historier bak seg, inkludert tortur og andre overgrep. At man ønsker å bruke denne typen pressmidler overfor sårbare grupper er uforståelig, sier rådgiveren i NOAS, som altså foreløpig velger å håpe at myndighetene ikke legger seg på en slik linje.

Hastesak

Ifølge et brev som kommunalminister Erna Solberg sendte til UDI på mandag, kommer den nye ordningen til å bli innført i ekspressfart:

«Innføring av en slik ordning vil innebære at disse personene får et annet tilbud i mottak enn de som har en asylsøknad til behandling. Vi ber UDI vurdere hvordan dette kan utformes og innføres, og oversende et forslag til departementet så raskt som mulig, og senest fredag 8. mars.»

Kommunalministerens ønske om snarlige innstramninger har ikke vært drøftet i Regjeringen.

– Det anser jeg ikke for nødvendig. Saken dreier seg om å endre et betalingsverk som UDI har fastsatt, og det er ikke kommet innvendinger. De fleste er forbauset over at vi fortsetter med disse utbetalingene til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge, sier kommunalministeren til Aftenposten.

– Urimelig

SVs parlamentariske nestleder og medlem av kommunalkomiteen, Karin Andersen, reagerer på det hun kaller flommen av utspill fra kommunalministeren den siste tiden.

– Vi er for en opprydding og det er viktig at ikke asylinstitusjonen i Norge utvannes. Men vi kan ikke svelge rått statsrådens strøtanker som hun ikke kan dokumentere hvordan hun vil gjennomføre på en forsvarlig måte, sier Andersen.

SV-politikeren er enig i at mennesker som kommer til Norge uten asylgrunnlag og ikke har problemer med å reise hjem igjen, skal tas fra den økonomiske støttet etter avslag på søknad om opphold.

– Men en del av dem som får avslag kan faktisk ikke reise tilbake, og da er det urimelig å ta fra dem livsoppholdet, mener Andersen.

Opp i Stortinget

Som eksempel tar hun fram situasjonen til kurderne fra Nord-Irak som har fått avslag på sine søknader.

– De drøyt 2000 kurderne kan faktisk ikke tvangssendes tilbake fordi nabolandene ikke tillater det. At en del kurdere med norske reisedokumenter har blitt observert på vei ut og inn til Nord-Irak, betyr ikke at dette er blant de med virkelig beskyttelsesbehov. Man kan ikke behandle hele gruppen kollektivt, sier Andersen.

Hun mener at Erna Solbergs utspill betyr en så stor omlegging av norsk asylpolitikk, at regjeringen må komme til Stortinget med saken.

– Hvis ikke vil SV kreve at saken tas opp i Stortinget, sier Andersen, som allerede førstkommende onsdag tar opp i Stortingets spørretime om statsråden mener at slike store omlegginger kan gjennomføres uten Stortingets godkjenning.


nn Les også – Ikke ta fra oss livsoppholdet


---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here