Kunstgjødslet kunst

Kva veks fram or oska av Noregs største industrieventyr, spør kunstnarar som stiller ut i Grenland i mai.

Mette Karlsvik
Email: mette.karlsvik@gmail.com
Publisert: 11.04.2017

Velkommen til Industriparken, seier Tone Brekke. Ho er informasjonssjef på det 1,3 kvadratkilometer store, inngjerda og strengt vakta området av fabrikkar for salpetersyre, gjødsel og ubåtar. Sju nordiske forfattarar interesserte i miljø- og klimaspørsmål set seg i maxitaxien med Brekke og blir køyrt på safari i asfaltjungelen. Dei som har ordna med innpass til området, står bak Greenlightdistrict-festivalen som går av stabelen i mai, der Grenland i spennet mellom post- og nyindustrialiserte æraer blir tematisert. No har dei invitert oss til ei helg i regionen for å skrive.

Brekke gir oss hjelmar merkte med «Besøkende» på framsida og beskjed om at det ikkje er lov til å fotografere under safarien. Kvifor? Potensiell industrispionasje, forklarar ho. Herøya Industripark sine kundar er selskap som Yara, Hydro Aluminium Teknologisenter, Norsk Jernbanedrift – og nesten 80 andre. Verksemdene held til i eigne hus eller deler av hus i gatene som går på kross og tvers mellom hallar og bygg, store tankar, basseng og piper som det kjem damp og røyk frå. Brekke gir så eit heller fordelaktig framlegg om parken sin suksesshistorie som fasilitator og åstad for industri. Industriar har komme og gått, men stort sett har det dampa og roke frå piper i parken i eitt sidan 1905. Her får verksemder frå heile verda billeg kraft og 9000 liter nedkjølingsvatn i sekundet pumpa inn frå eit vatn nord for Skien. Ein kan seie at Noreg byr seg fram; sel elektrisitet og stundom rein natur mot at industri investerer her. Dei som blir lokka hit, betaler med arbeidsplassar.

Industriar har komme og gått, men stort sett har det dampa og roke frå piper i parken i eitt sidan 1905.

Midt i mai stiller kunstnarar frå heile verda ut i Grenland. Dei spør mellom anna om kva som veks fram or oska av teknologien, verksemda og produksjonen som har vore. Kor ligg spenninga i dei nye industriane som no gjer seg gjeldande? «Greenlightdistrict, literary edit» er eit forspill til festivalen. Det begynner med turen mellom fabrikkane der Brekke fortel korleis arbeidarane på Herøya har fått billege lån og hjelp til å reise hus ved grensa til industriområdet. At dei her har sitt eige kulturhus, kino, kasino, idrettshall og butikk – alt dei treng for å leve eit greitt liv. Eg tenkjer på låta «Little Boxes»; ein tekst om trygge, standardiserte og potensielt standardiserande samfunn. Medan Malmfrid eit par seter framfor meg i maxitaxien tenkjer på besteforeldra sine: Ein av dei var glasblåsar, dei andre arbeidarar «på gølvet» i industrien. For alle var fabrikken kvardag og sannsynlegvis noko dei forlét med glede laurdags ettermiddag. Malmfrid tenkjer over rolla si som tilskodar med lånehjelm. På si eiga rolle som «produktiv». Kva slags yrkesidentitet gir det å vere dramatikar? Kva vinn ho, og kva går ho glipp av?

Porsgrunn har òg hatt porselensfabrikk, sementstøperi, «Porsgrunds Elektrometallurgiske» og Beha Fabrikker. Dei har hatt sterke fagrørsler, stor økonomisk ulikskap, mot- og undergrunnskultur: jazz, rock, pønk. I dag er byen, ved sida av å vere fødestaden til mange kjende musikarar, framfor alt ein teaterby. Ein «fri» teaterby, med Grenland Friteater i spissen. Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival har blitt eit etablert evenement tungt av internasjonalt anerkjente teaterkunstnarar.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/kunstgjodslet-kunst/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.