Kunsten å bli seg selv

Skal vi bli den vi vil være, bør vi lete etter nye forbilder og vaner i film og litteratur.

Kjetil Røed

Vincent Deary: How We Are. How To Live trilogy. Book 1
Allen Lane, 2014

Selvhjelpsbøker har et dårlig rykte. Men faktum er at de fleste virkelig gode filosofibøker og sakprosabøker har et element av selvhjelp ved seg, fordi de støtter deg i din begripelse av verden – og dermed også indirekte gir deg bedre grep om deg selv og ditt eget liv. Kunnskap og oversikt smitter over på ens person, uansett hvor langt unna den tradisjonelle selvhjelpslitteraturen disse størrelsene, eller bokas øvrige prosjekt, måtte befinne seg.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL