Kulturkrig i Saudi-Arabia

Hvorfor får Saudia-Arabia ødelegge kulturminner i Mekka og Medina i ro og fred?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

95 prosent av de over tusen år gamle bygningene i muslimenes hellige by, Mekka, er jevnet med jorda i løpet av de siste 20 åra, ifølge den uavhengige amerikanske tenketanken Gulf Institute. Bare 20 bygninger står igjen fra profeten Muhammeds tid, og selv Muhammeds fødested er i ferd med å bli mat for bulldoserne. «Vi er vitner til Mekka og Medinas siste dager,» sier arkitekten Sami Angawi til The Independent. Så hvor blir det av de norske protestene mot kulturhærverket?

I 2000 vakte det global forferdelse da Taliban-styret i Afghanistan sprengte de nesten 2000 år gamle buddhastatuene i Bamiyan i lufta. Politiske og religiøse størrelser i Egypt, Pakistan og Iran protesterte, og verdenssamfunnet, med FN-organisasjonen UNESCO i spissen, gjorde sitt beste for å stoppe ødeleggelsen, men til ingen nytte. Er det skuffelsen over at man ikke klarte å stoppe Taliban som har ført til at man nå lar regimet i Saudi-Arabia gjennomføre kulturødeleggelser som får Talibans forbrytelser til å se ut som ruteknusing? Eller er det Saudi-Arabias posisjon som oljesupermakt og USA-alliert som fører til den rungende tausheten?

Saudi-Arabias omfattende ødeleggelser gjennomføres i en uhellig allianse mellom muslimske fundamentalister, turistbransje, byggebransje og næringsliv. Fundamentalistene ønsker å rive alle historiske og religiøse bygninger og steder som kan fremme avgudsdyrking og «flerguderi», mens forretningslivet står i kø for å fylle tomrommene med nye hoteller, shoppingsentre, parkeringshus og skyskrapere. Her finner vi forklaringen på hvorfor nylig avdøde kong Fahd lot huset til Muhammeds barnebarn, Ali-Oraid, rives. Det skulle for all del ikke bli et pilegrimsmål. Paradoksalt nok er en av drivkreftene bak ødeleggelsene den omfattende pilgrimsturismen av muslimer til Mekka, noe som fører til voldsom etterspørsel av nye hoteller og andre midlertidige boliger.

Vi må tilbake til 1744 for å finne røttene til denne ekstreme frykten for avgudsdyrkelse. Da inngikk kong Fahds stamfar, Mohammed bin Saud, en avtale med den religiøse reformisten Mohamed ibn Abdul-Wahab. Saud-familien fikk økt innflytelse under det osmanske styret, mens «wahabistene» fikk større muligheter til å spre sin religiøse ideologi. Men det var først etter at Saudi-Arabia ble en selvstendig stat i 1932, at wahabismen ble statsreligion. Siden har bevegelsen vist null forståelse for alt som kan minne om idoler, ikoner og tilbedelse av flere guder. På papiret er det fortsatt dødsstraff for avgudsdyrkelse i Saudi-Arabia.

Doktrinen mot avgudsdyrkelse er forklaringen på hvorfor kong Fahd ble gravlagt i en anonym grav, og tankegangen går så langt at selv modellene på reklameplakatene i landet utstyres med bevisste feil som et manglende øye eller en overmalt fot. Saudiarabiske wahabister finansierte Taliban-regimet, og Osama bin Laden var også en overbevist wahabist. «Wahabisme er kilden til hele problemet. De har et enormt kompleks overfor avgudsdyrkelse og alt som har forbindelse med profeten Muhammed,» sier arkitekt Angawi til The Independent.

Hvorfor protesterer så ikke Norge og resten av verdenssamfunnet høylydt mot vandalismen? Saudi-Arabia er dessuten et korrupt diktatur som står foran store endringer i årene som kommer. Krav om økt likestilling og demokratisering er nesten nødt til å vokse fram når to tredeler av befolkningen er under 25 år, middelklassen bare vokser og 58 prosent av studentene er kvinner. Men det ligger ekstremt mye penger og prestisje for Norge i å stå på godfot med regimet i OPEC-stormakten. Kronprins Haakon og olje- og energiminister Torhild Widvey var nylig i landet for å kondolere kong Abdullah med kong Fahds død. I sommer fikk Kjell Inge Røkke og Aker Kværner sitt store gjennombrudd i kongedømmet, da selskapet signerte en intensjonsavtale som kan bety ingeniøroppdrag og innkjøpstjenester verdt 2,7 milliarder. De norske besøkende tok seg neppe tid til å snakke om arkeologi og destruksjon av kulturminner, for Norge stiller seg trygt bak USAs beskyttende militære og politiske hånd over Saudi-Arabia. Selv ikke en omfattende kulturvandalisme ser ut til å endre på det høflige forholdet.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here