Kull er ut


27 kullselskaper kastes ut av Oljefondet. Men hvor grønt kan et fond som investerer i 9000 internasjonale selskaper bli?

Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 2016-03-17

Hvor grønt kan egentlig et fond bli når det er bygget opp på inntektene fra fossil olje og gass, for deretter å ha blitt reinvestert i over 9000 internasjonale selskaper på verdens børser?
Det telles penger på Norges Banks nettside. «Oljefondets markedsverdi» faller og stiger med milliardtall i løpet av sekunder. 6 940 613 718 078 et gitt sekund en fredag formiddag i februar. Statens Pensjonsfond Utland ligger altså og vaker et sted tett oppunder syv tusen milliarder kroner.
«Vi ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner,» er beskjeden fra investorene i Norges Bank. Det hele er oppdelt i aksjeforvaltning, rentepapirer og eiendomsinvesteringer. I februar ble det kjent at fondet som forvalter norske sparepenger trekker seg ut fra 73 selskaper, hvorav 27 er kullrelaterte selskaper. 16 av disse er kullkraftselskaper, mens 11 er kullgruveselskaper. I tillegg er åtte sementselskaper fjernet fra investeringslisten. Dermed ble fondet et mikroskopisk …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal