Kull er ut

27 kullselskaper kastes ut av Oljefondet. Men hvor grønt kan et fond som investerer i 9000 internasjonale selskaper bli?

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 17.03.2016

Hvor grønt kan egentlig et fond bli når det er bygget opp på inntektene fra fossil olje og gass, for deretter å ha blitt reinvestert i over 9000 internasjonale selskaper på verdens børser?
Det telles penger på Norges Banks nettside. «Oljefondets markedsverdi» faller og stiger med milliardtall i løpet av sekunder. 6 940 613 718 078 et gitt sekund en fredag formiddag i februar. Statens Pensjonsfond Utland ligger altså og vaker et sted tett oppunder syv tusen milliarder kroner.
«Vi ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner,» er beskjeden fra investorene i Norges Bank. Det hele er oppdelt i aksjeforvaltning, rentepapirer og eiendomsinvesteringer. I februar ble det kjent at fondet som forvalter norske sparepenger trekker seg ut fra 73 selskaper, hvorav 27 er kullrelaterte selskaper. 16 av disse er kullkraftselskaper, mens 11 er kullgruveselskaper. I tillegg er åtte sementselskaper fjernet fra investeringslisten. Dermed ble fondet et mikroskopisk hakk grønnere.

Et lite, grønt skritt. «Dette er viktig fordi man ser at Oljefondet begynner å ta innover seg den ansvarlige etikken man tidligere bare har snakket om at man skal følge. Nå ser vi endelig at pratet etterfølges av reelle handlinger,» sier leder for Greenpeace Norge Truls Gulowsen. «Men dette er bare begynnelsen,» understreker han. «Bare når det gjelder kull har vi funnet over 120 selskaper med en inntektsandel fra kull på 30 prosent eller mer.» Stortinget besluttet våren 2015 at Oljefondet skulle trekke seg ut av alle selskaper som hadde over 30 prosent av inntektene fra kull.
Til Aftenposten sier leder for Oljefondet Yngve Slyngstad at fondets egne utregninger viser at «Oljefondet slipper ut 64 prosent mer enn Norge for øvrig». Mens Norge 2014 slapp ut 52 millioner tonn CO2, sto Oljefondets investeringer i internasjonale selskaper for 87 millioner tonn.
At Oljefondet – verdens største pensjonsfond – nå trekker seg ut av kull, har skapt oppmerksomhet i internasjonale medier. The Guardian gjennomførte i 2015 en lang kampanje for uttrekking av investeringer i fossile industrier inspirert av blant andre den amerikanske klimaaktivisten Bill McKibben. Den britiske avisen skrev 13. februar hvordan fossile industrier nå er i ferd med å tape terreng sammenliknet med selskaper innen fornybar energi.

Viktor Gjøvåg Khoury (tegning)
Viktor Gjøvåg Khoury (tegning)

 

 

 

 

 

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/kull-er-ut/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.