Kritisk suksess

Norads informasjonsstøtte har oppnådd fantastiske resultater – selv om flere av endringene har møtt mye motstand på veien.
Andrew Kroglund
Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 18.05.2017

Den Norad-forvaltede informasjonsstøtten til norske organisasjoner skal ha en tydelig samfunnseffekt. Norad peker på at støtten i siste instans skal «bidra til globale og bærekraftige utviklingseffekter». Da Regjeringen Solberg tiltrådte, var vi mange som var redde for at denne gode norske ordningen skulle forsvinne. Det har riktignok vært flere slag, men ordningen overlever stadig.

Innen sommeren avslutter jeg mitt styrelederverv i Rorg-samarbeidet (en sammenslutning av NGO-er støttet av Norad, red. anm.). Min styrelederperiode har vært viet til å sikre at vi fortsatt skal ha en pott som sørger for at alle sider ved norsk utviklingspolitikk skal kunne belyses. Vi kan være stolte over at vi lever i et land hvor organisasjoner får statsstøtte for å drive kritisk opplysningsarbeid – også når myndighetene synes det er unødvendig, feil eller dumt. Her ligger styrken i den norske modellen.

Organisasjoner får statsstøtte for å drive kritisk opplysningsarbeid – også når myndighetene synes det er unødvendig, feil eller dumt.

Et etisk pensjonsfond. I februar ble det gjennomført et større seminar på Stortinget hvor det ble fastslått at de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland ikke ville ha eksistert uten Norads informasjonsstøtteordning. Dette er radikal kunnskap og samstemt utvikling i praksis – virkelig noe å slå seg på brystet for. Bakgrunnen for seminaret var rapporten «Resultater av Norads informasjonsstøtteordning og de etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland, 1997–2017», ført i pennen av Rorgs seniorrådgiver Arnfinn Nygaard.

Globale utviklingseffekter. Norsk sivilsamfunn engasjerte seg tidlig i arbeidet med forvaltningen av Oljefondet og har bidratt til betydelig samfunns- og utviklingseffekt.

Stortinget har gjort en rekke vedtak om Oljefondet basert på dette. Blant annet har det blitt vedtatt etiske retningslinjer for fondet. Oljefondet skal trekke seg ut av investeringer i våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, så vel som ut av tobakk og kull. Videre har FN og OECD fastslått at Norges Bank, som minoritetsaksjonær gjennom Oljefondet, har et ansvar for at selskaper det er investert i, respekterer menneskerettighetene.

Flerårige rammeavtaler. Når informasjonsstøtten har kunnet bidra disse gode resultatene på et såpass viktig område, skyldes det at informasjonsstøtten de siste 20 årene har åpnet for å sette fokus på utviklingspolitiske saker utover bistand. Den har stimulert til kritisk debatt og oppmuntret sivilsamfunnets rolle som pådrivere og vaktbikkjer i utviklingspolitikken. Resultatene ville dessuten neppe vært så oppsiktsvekkende gode dersom ikke støtten hadde vært basert på flerårige rammeavtaler som har sikret forutsigbarhet og langsiktighet i sivilsamfunnets arbeid.

Sivilsamfunnet i Norge har vært gode på å skape og bruke nettverk nasjonalt og internasjonalt. Vi har bygget opp kompetanse over tid og laget gode rapporter med grundig, objektiv og balansert informasjon. Dette har gitt nye perspektiver og løsningsforslag på aktuelle problemstillinger.

Hvem skulle trodd at Norads informasjonsstøtte ville føre til slike fantastiske resultater? Enkelte av disse har møtt mye motstand. I dag vil likevel de fleste politikere og organisasjoner si at endringene er av det gode – for Norge, for verden, for deg og meg.

Gratis prøve
Kommentarer