Kritisk fredsforskning

Er klimaendringer utløsende årsak til voldelig konflikt?

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

med forfatteren: Hovstein Kviseth

Halvard Buhag er Norges ledende fredsforsker med klima som hovedtema. Han påpeker at Norge står på faglig utrygg grunn når «klima og sikkerhet» prioriteres så høyt i Sikkerhetsrådet. Han viser til at det blant forskerne er stor enighet om at klimaendringer ikke er en avgjørende årsak til krig og konflikt. De grunnleggende årsakene til væpnet konflikt i Sahel er for eksempel ikke klimaendringer, men vanstyre, korrupsjon, islamistisk radikalisering og mafiavirksomhet, etter Buhaugs mening. Han påpeker også at Norge risikerer å tåkelegge de egentlige årsakene til konflikt ved å prioritere klimaendringene så høyt i sikkerhetsrådsarbeidet (PRIO webinar 7.4.21).

Også hva angår klimaendringer som utløsende årsak til voldelig konflikt, synes fredsforskningen rimelig klar. Av 14 studier på feltet, publisert mellom 2009 og 2019, konkluderer alle utenom én med «ingen årsakssammenheng eller ingen direkte sammenheng», «svak årsakssammenheng eller begrenset sammenheng», «for lite robust bevis til å konkludere», eller «liten effekt sammenlignet med andre årsaksforklaringer».
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise