Kritiserer SVs asylsøkerforslag

SVs Reza Rezaee kritiserer i likhet med Erling Folkvord (rv) SV-forslaget om å sperre inn asylsøkere i opptil 72 timer.

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 25/08/2005

SVs profil som et parti med en internasjonal og solidarisk profil har de siste par ukene vært tatt opp til debatt i Ny Tid. Høyres stortingskandidat Nicolai Astrup skrev at SV ikke er solidarisk med verdens fattige. SU-leder Audun Herning mener at SV bør være mer offensive i sin politikk både i forbindelse med innvandring og i forbindelse med å hjelpe i tredje verden. RVs Erling Folkvord retter knallhard kritikk mot SVs stortingsgruppe for en rekke forslaget som de har fremmet de siste årene. Folkvord advarer mot at SV er i ferd med å miste sin internasjonale og solidariske sjel i kampen om makt og innflytelse.

Stoppet forslaget

Folkvord viser spesielt til et Dok8-forslag som SV fremmet i november 2004 der det blant annet blir foreslått at at poliets muligheter til å fengsle asylsøkere skal økes fra 24 timer til 72 timer.

Partisekretær Bård Vegar Solhjell sier at hele Dok. 8-forslaget ble behandlet i partiets stortingsgruppe før det ble fremmet. Forslaget er ikke behandlet i andre av partiets organer oenn stortingsgruppa. Stortingsgruppa valgte å trekke det aktuelle punktet om forlenging av asylsøkerfengslingen, etter at det var kommet kritikk fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

– NOAS ga oss tilbakemelding på at de var ikke usikre på dette forslaget. Derfor trakk vi det, sier Bård Vegar Solhjell.

Men da var forslaget allerede i sirkulasjon på Stortinget, og regjeringen og Fremskrittspartiet tok det til seg umiddelbart.

Feil fokus

Reza Rezaee, som står på åttendeplass på SVs liste til stortingsvalget i Oslo, mener at forslaget aldri burde vært tatt opp.

– Jeg er enig med Erling Folkvord når han kritiserer dette forslaget. Jeg mener at dette er helt feil fokus. Vi må ikke la oss rive med av “vi” og “de” tenkningen. De som søker om opphold i Norge er ikke per definisjon kriminelle. Det er lov å søke om opphold her i landet, og alle som søker fortjener å bli behandlet humant, og ikke som kriminelle, sier Reza Rezaee.

Reza Rezaee, som også leder SVs internasjonale utvalg, mener at det er bra at asyl-, flyktninge- og innvandringspolitikken til SV blir diskutert.

– I SV jobber vi hardt og kontinuerlig med å bli bedre på disse områdene. Vi er det eneste partiet som er aktive i alle innvandringsmiljøene nettopp for å forstå dette området bedre. Det er på den måten vi kan få en bedre politikk. Og vi trenger å få kritikk og debatt når vi ikke er gode nok, sier Reza Rezaee, som likevel mener at Nicolai Astrup bommer totalt i sin kritikk.

– Den politikken Høyre står for er alt annet enn solidarisk med verdens fattige. Dette er en avsporing av debatten. Dagens Høyre står for de verste sidene av kapitalismen. De stiller krav om åpning av markedene, noe som bare vil øke forskjellene i verden. De er med til å bygge opp et system som skaper global apartheid, sier Reza Rezaee, og ber Høyre om å vise et mer humant ansikt ved å støtte SVs forslag om å ta inn 3000 kvoteflyktninger gjennom SV i året.

– Høyre har halvert det årlige antallet kvoteflyktninger fra 1500 til 750. Det kaller jeg ikke solidaritet, sier Reza Rezaee.

Kommentarer