Kritikk av Norges Bosnia-rolle

Rettssaken mot Radovan Karadzic virvler opp nye opplysninger om Norges rolle under Bosnia-krigen. Amerikansk professor mener Thorvald Stoltenbergs fredsplan var en kopi av Kradzics ønske om å dele opp Bosnia.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

1. mars ble saken mot Bosnia-serbernes president fra 1993 til 1996, Radovan Karadzic, gjenopptatt i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

Francis A. Boyle er professor i internasjonal rett og advokat for «Mødrene fra Srebrenica », byen hvor mer enn 8000 muslimske gutter og menn ble drept av bosniskserbiske styrker i juli 1995. På samme tid var Norges tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg fredsforhandler.

Boyle tror den pågående rettssaken kan bli ubehagelig for flere enn den folkemordtiltalte Karadzic, som holdes hovedansvarlig for den etniske rensingen under krigen i Bosnia- Hercegovina 1992-95.

– Hvis ikke Karadzic lider samme skjebne som Slobodan Milosevic, og dør før han rekker å legge fram sitt forsvar, kan han komme til å røpe hvordan internasjonale aktører som Richard Halbrook, David Owen og Thorvald Stoltenberg var medskyldig i folkemordet mot bosnierne, sier Boyle på telefon fra University of Illinois til Ny Tid.

Professor Boyle ble i mars 1993 oppnevnt av regjeringen i Bosnia-Hercegovina som juridisk rådgiver for å kjempe bosniernes sak overfor Den internasjonale domstolen i Haag. Her lyktes han i to runder – i april og i september 1993 – med å få Den internasjonale domstolen til å konkludere med at rest-Jugoslavia og de bosniske serberne hadde gjort og gjorde seg skyldig i folkemord i Bosnia-Hercegovina.

Boyle bisto også Bosnia-Hercegovina på andre områder. Han var for eksempel personlig til stede under forhandlingene i Genève sommeren 1993, da den såkalte Owen-Stoltenberg planen ble behandlet. Denne planen fra de to FN-oppnevnte meglerne var å gi 52 prosent av territoriet til bosniaserberne (de fleste greskortodokse), 30 prosent til bosniakkene (de fleste sunni-muslimer) og 18 prosent til de bosniske kroatene (de fleste romerskkatolske). I august 1993 avviste bosniakkene Owen-Stoltenberg-planen, som i motsetning til Vance-Owen-planen ikke gikk inn for et blandet og forent Bosnia.

– En plan for folkemord

– Som ventet brydde rest-Jugoslavia seg overhodet ikke om kjennelsene i domstolen i Haag. Den etniske rensingen og overgrepene mot bosnierne fortsatte dermed. Men i stedet for å straffe rest-Jugoslavia, bestemte de faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd seg for å straffe Bosnia-Hercegovina ved å forsøke å påtvinge dem Owen-Stoltenbergplanen, sier Boyle.

Planen gikk ut på å dele Bosnia-Hercegovina opp i tre etniske ministater, som blant annet innebar oppløsningen av Bosnia-Hercegovina som stat. Boyle mener at dette var en plan for folkemord.

– Ifølge interne studier foretatt av amerikanske myndigheter ville denne tredelingen ha ført til at mellom 1,5 og 2 millioner flere bosniere ville ha blitt etnisk renset, noe jeg under saken i domstolen i Haag viste til ville være en form for folkemord, sier Boyle.

Han mener at David Owen og Thorvald Stoltenbergs plan nærmest var en blåkopi av Radovan Karadzics plan om etnisk rensing. Boyle refererer fra de indre sirklene under forhandlingene i Genève i juli 1993:

– Ideer som Karadzic først lanserte under forhandlingene, som for eksempel at Bosnia- Hercegovina skulle miste medlemskapet i FN, dukket etterpå opp i Owen og Stoltenbergs utkast. Jeg utfordret David Owens advokat Paul Szasz på dette under forhandlingene. Han vedgikk at det var slik. Owen- Stoltenberg-planen var i praksis Karadzics plan, mener Boyle, som rådet bosnierne til å avvise planen, som etter hans mening ville føre til folkemord.

– Medskyldig

– Vi klarte å stoppe Owen-Stoltenberg-planen. Det er jeg stolt av, fortsetter Boyle. Til sjuende og sist endte Bosnia-Hercegovina likevel med å bli delt inn etter etniske skillelinjer, i henhold til Dayton-avtalen fra 1995, en avtale Boyle også er kritisk til. Svenske Carl Bildt hadde da erstattet David Owen og fortsatte FNs mekling i tospann med Stoltenberg, mens president Bill Clinton hadde satt inn Richard Halbrook fra USA side.

– Dayton-avtalen bygde mye på Owen- Stoltenberg-avtalen, og den videreførte delingen av Bosnia-Hercegovina etter etniske skillelinjer mellom de bosniske serberne på den ene siden, og muslimene og kroatene på den andre siden, sier Boyle. Det førte til at flere muslimske enklaver i serbisk-kontrollerte områder – blant annet Srebrenica – ble ofret på Dayton-avtalens alter, mener professoren.

Han er ikke nådig overfor fredsmeklerne og andre internasjonale aktører under krigen. I februar 2000 stevnet han som advokat for «Mødrene fra Srebrenica» både Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic og Ratko Mladic inn for Den internasjonale straffedomsolen i Haag for deres rolle under massakren av rundt 8000 muslimske menn og gutter i juli 1995.

Men Boyle ba også domstolen om å straffeforfølge en rekke toppfolk innenfor FNsystemet for ugjerningen i Srebrenica, inkludert Thorvald Stoltenberg.

– Stoltenberg burde fengsles for sin rolle med å dele opp Bosnia-Hercegovina. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få han og andre ansvarlige fengslet, sier professoren i internasjonal rett.

– Støttet Karadzics plan

På spørsmål om han tror at noen av fredsmeklerne eller andre framtredende FN-topper noen gang kommer til å stilles for retten på grunn av Srebrenica og folkemordet i Bosnia- Hercegovina, svarer Boyle at det kommer an på hva som kommer fram i rettssaken mot Karadzic. Jeg kommer til å følge rettsaken nøye og bruke alt som kommer fram fra Karadzics side, sier Boyle. Han håper at Karadzic holder seg i live og ikke går i graven med sine hemmeligheter, slik Milosevic gjorde. ■

Stoltenberg avviser anklagene

Thorvald Stoltenberg visste ikke at det var professor Boyle som fikk avslått fredsplanen hans. FNs tidligere fredsmegler avviser anklagene.

Av Kim Bredesen

Professor Boyles anklager faller på stengrunn hos Stoltenberg. Han hevder Boyle er en bedre kandidat til å bli siktet for krigsforbrytelser enn ham selv.

– Jeg har to ting å si. Den ene er at det er jo høyst forvirrende og galt det han påstår. Og det andre er at dette har Boyle sagt offentlig i femten år. Jeg har aldri truffet han. Men jeg må bare si at det er tøv fra ende til annen, uttaler
Thorvald Stoltenberg til Ny Tid.

Han var fredsmegler i det tidligere Jugoslavia fra 1993 til 1995.

– Jeg har svart på det i både norske og internasjonale medier. Det har også Richard Holbrooke, David Owen og Carl Bildt. Så dette er gammelt nytt. Det har vært i pressen
mangfoldige ganger før, sier Stoltenberg.

Stoltenberg reagerer sterkest på at Boyle framhever seg selv som en fornuftens stemme under forhandlingene.

– Jeg visste ikke før nå at Boyle var den som fikk overtalt bosniakene til ikke å godta Owens fredsplan. Det førte til en forlengelse av krigen i to år hvor cirka 100.00 mennesker ble drept. De ligger på kirkegårdene
i Bosnia. Og det førte også til 150.000 nye flyktninger. Så hvis du skal begynne å konkurrere om hvem som har størst grunnlag om å bli sendt til krigsforbryterdomstolen, vil jeg jo si at Boyle utmerker seg her, hevder
Stoltenberg.

Stoltenberg reagerer med undring over anklagene Boyle legger frem om hans fredsplan skulle ha forårsaket flere tap av liv under konflikten Bosnia.

– Jeg skjønte det ikke for femten år siden, og jeg skjønner det ikke i dag at det skal være en krigsforbrytelse å komme med en fredsplan som i første instans ble godtatt av bosniakene. Fredsplanen som alle sammen

kom frem til på det britiske hangarskipet Invincible, er jo modellen for den planen som nå eksisterer, sier han. ■

---
DEL