Kritikere får penger

Fra 2007 vil regjeringen gi arbeidsstipend til kritikere.

Ny Tid
[statsbudsjett] Når forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober, vil et av punktene være et helt nytt arbeidsstipend på 400.000 kroner øremerket kritikere.

– Man har ofte ikke sett kritikerne som en integrert del av kulturpolitikken. Dersom kunstnerne skal utvikle seg, trengs en faglig dyktig kritikerstall med gode arbeidsvilkår, og dette tror jeg er et undervurdert poeng, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske til Ny Tid.

– Dette er en helt fantastisk nyhet, med forbehold om at det stemmer, sier en overrasket Anne Merethe K. Prinos, generalsekretær og daglig leder i Norsk kritikerlag, når Ny Tid forteller om det kommende stipendet.

Norsk kritikerlag fungerer som innstillende fagutvalg for de allerede eksisterende stipendene. Prinos forklarer at de har stor pågang av søkere, og få plasser å gi bort. Kritikerlaget har jobbet lenge for å få til et eget arbeidsstipend.

– Et slikt stipend betyr at noen kritikere får anledning til å arbeide langsiktig. I en bransje der det er ytterst få fast ansatte og frilanserne kommer og går, er det av stor betydning, sier Prinos.

Giske mener stipendet kan bidra til å utvikle fagligheten rundt det å være kritiker, og håper det vil sees på som et signal om statusheving.

Kommentarer
DEL