Kristin skjerper tonen

SV-leder Kristin Halvorsen går inn i valgkampen med klare politiske krav – også til et framtidig regjeringssamarbeid. Torsdag åpnet hun SVs landsmøte i Kristiansand, 30 år etter partistiftelsen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det var SVs og SFs partihistorie som dannet rammen om Kristin Halvorsens tale til SV-landsmøtet i Kristiansand. Det var historien om et parti som gikk fra opposisjonstilværelse «på vippen» til et parti som søker posisjon. Derfor var SV-lederens første historieleksjon for landsmøtet fortellingen om da SFs Finn Gustavsen gikk på Stortingets talerstol i 1963 og felte Gerhardsen-regjeringen på Kings Bay-saken. Fortellingen var ment å vise landsmøtet at SV ikke er eller vil være et lojalt støtteparti for Arbeiderpartiet, men vil stå på egne saker.

Den andre historien handlet om Hanna Kvanmos håndtering av Tanberg-saken, da hun og Stein Ørnhøi var enslige SV-representanter på Stortinget. Da Trygve Bratteli ba om audiens hos SVs parlamentariske leder, svarte Kvanmo kontant at den ydmykelsen skulle spares for. Hun oppsøkte Bratteli selv. Historien skulle fortelle om et parti som opptrer ydmykt, ikke arrogant.

Men alle historiene SV-lederen leverte, var ment å fortelle om et parti som nå er klar for å gå inn i et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Samtidig var Halvorsen soleklar på at alternativet til regjeringssamarbeid ikke var å være støtteparti for Ap. – Vi vil ikke gjøre som svenskene, hvor Vänsterpartiet er et støtteparti, og hvor Socialdemokratene tar æren for alt som går bra, mens Vänsterpartiet må dele ansvar for det som går dårlig, sa Halvorsen.

Skjerpet tonen

Samtidig skjerper Kristin Halvorsen tonen også i forhold til framtidige regjeringspartnere, med klare krav til hva SV skal gjennomføre i regjering:

  • Det skal gjennomføres en tiltakspakke for fornybar energi tilsvarende 20 TwH.
  • Det skal ikke bygges forurensende gasskraftverk.
  • En ny regjering skal reise kampen mot atomvåpen, herunder Natos førstebruksstrategi.
  • En ny regjering skal arbeide for å fjerne fattigdommen i Norge.
  • En ny regjering skal satse på rusomsorg og psykiatri, særlig for barn og unge.
  • SV godtar ikke pensjonsreformen slik forslaget ligger fra regjeringen.
  • SV godtar ikke at hjemfallsretten til kraftverk endres, slik at kraftverkene varig havner på private hender.
  • SV godtar ikke fritt omsettelige fiskekvoter, som Halvorsen omtalte som «et ran».
  • En ny regjering skal innføre en garantert rett til (billig) barnehageplass.
  • En ny regjering skal starte prosessen med å skille kirke og stat.

Problemer?

Flere av de klare kravene SV-lederen fremmet, vil skape betydelige problemer i forhold til Ap og eller Sp. Pensjonssaken er allerede en het potet, og sant å si var det SVs landsstyre – ikke Halvorsen selv – som i vinter tvang fram den entydige motstanden. Nå har altså Kristin Halvorsen gjort saken til sin egen.

Men utfallet av flere av disse sakene på SV-landsmøtet er også uklare. Da Halvorsen lovet kamp for fornybar energi var det – i tillegg til at saken er viktig for alle SVere – et frieri til de landsmøtedelegatene som er skeptiske til gasskraftverk også med CO2-rensing. Deres hovedargument er at satsing på CO2-rensing vil gå på bekostning nettopp av satsing på fornybar energi. Nå fikk de sitt, samtidig som Halvorsen argumenterte for at Norge har et spesielt ansvar for å utvikle renseteknologi. Ender denne saken slik Halvorsen vil, blir også regjeringsforhandlingene lettere etter valget.

Derimot var SV-lederen varsom med å berøre de sakene som kan skape aller mest følelser og engasjement på landsmøtet. Ett av dem dreier seg om bioteknologiloven, der SV sammen med regjeringspartiene utgjorde det restriktive flertall da loven ble vedtatt i fjor. Nå ligger det på bordet et forslag om at SV skal tverrvende på sentrale punkter, og meningene vil være delte.

Et annet forslag som vekker følelser, er forslaget om å utvide fristen for selvbestemt abort fra 12 til 16 uker. Også her er SV splittet. Det samme gjelder spørsmålet om kriminalisering av kjøp av sex, hvor meningene ikke bare er delte, men der frontene også tildels er svært steile.

Men selv om disse sakene har temperatur, følger ingen av dem en høyre-venstre-akse, eller berører regjeringssamarbeidstrategien. Dermed er det også vanskelig å se for seg at noen av dem vil virke så opprivende som de sakene som har splittet SV i tidligere år. Sånn sett er det er samlet SV som avholder landsmøte i helgen. Kristin Halvorsen vil få tilnærmet full støtte for sin strategi. Så blir det opp til velgerne om sakene SV-lederen har blinket ut er viktige og tydelige nok til å oppsøke stemmeurnene med SVs valgseddel den 12. september.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here