Kriminelt dumt

Igjen har Kripos-sjef Arne Huuse vært ute i media og slått fast at redusert innvandring er et nødvendig middel i kriminalitetsbekjempelsen. Intervjuet med Huuse i Dagbladet viser ikke bare at Kripos-sjefen ikke evner å ta til følge egne utsagn om at innvandringspolitikken er et spørsmål for politikerne, ikke politiet. Det viser også at Huuse, tross […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.06.2003

Igjen har Kripos-sjef Arne Huuse vært ute i media og slått fast at redusert innvandring er et nødvendig middel i kriminalitetsbekjempelsen. Intervjuet med Huuse i Dagbladet viser ikke bare at Kripos-sjefen ikke evner å ta til følge egne utsagn om at innvandringspolitikken er et spørsmål for politikerne, ikke politiet. Det viser også at Huuse, tross sin stilling, ikke evner å tolke statistikk eller skille mellom sentrale begreper som “innvandrer”, “asylsøker” og “utlending”.

Verre er det at Huuse aktivt stigmatiserer store grupper i det norske samfunnet, og at han tar til orde for en holdning som vil gjøre politiet mindre effektive i sin utøvelse. Det er grunn til å peke på at det nok er lov å være dum, også for en politisjef, men at det er grenser for hvor dum det er lov å være. Arne Huuse har overtrådt den grensen to ganger. Det er minst en for mye.

Det ville være for mye å dissekere alle Huuses meningsløse påstander. Men når han kommenterer drap og drapsforsøk med at “de kan ikke oppføre seg som i hjemlandet når de kommer til Norge”, da går Huuse langt over grensen. For drap kan personer med innvandrerbakgrunn faktisk heller ikke begå ustraffet i “hjemlandet”.

Organisert kriminalitet og gjengkriminalitet er et betydelig og økende problem. Som regel rammer voldsutøvelsen i disse miljøene gjengmedlemmene selv, men ofte også andre. Innvandrergjenger er imidlertid bare en liten del av gjengkriminalitetsbildet. Det finnes et stort antall kriminelle bander av smuglere, ranere og torpedoer. Bare noen få av disse er innvandrergjenger, og bare en forsvinnende liten andel av innvandrerne er tilknyttet slike gjenger. Arne Huuse og hans kolleger har en jobb å gjøre overfor gjengkriminaliteten. Da er det uheldig om det spres et bilde i politiet av at gjengkriminalitet er synonymt med innvandrergjenger.

Arne Huuse har for annen gang overtrådt grensen for hvor dum en politisjef har lov å være. Derfor har han også møtt kraftig offentlig kritikk fra hans overordnede i Politidirektoratet. Det er vår oppfatning at Politidirektøren må spørre seg om etaten er tjent med Huuse i en framskutt posisjon. Han skaper ikke akkurat inntrykk av en kompetent politietat.

Kommentarer