Kriminaliteten vi kunne vært foruten

Kriminalitet og innvandring er viktige problemområder. Vi må se sammenhengen mellom dem.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Ny Tids initiativ til å dra opp en debatt om kriminelle innvandrere og asylsøkere er prisverdig. Det burde gi grobunn for en nyansert debatt uten skyttergravsposisjoner. Dessverre har flere av Ny Tids intervjuer hittil vært rene krigsreportasjer.

Bakenfor Ny Tids oppslag ligger den ferske rapporten fra Politidirektoratet «Utlendinger, asylsøkere og kriminalitet». Denne rapporten konkluderer helt rett med at asylsøkere og utlendinger står for en svært liten andel av den registrerte kriminaliteten i Norge. Det skulle bare mangle. Det bor tross alt fortsatt, flere etniske nordmenn her i landet enn innvandrere og asylsøkere. Det som svekker denne rapporten er at den så ensidig fokuserer på kriminalitetsmengden. Det er tross alt lite interessant, siden svært få kunne ha antatt at en innvandrerbefolkning på 350.000 personer sto bak mer kriminalitet enn det snaue 4,3 millioner nordmenn gjør.

Dramatisk overrepresentasjon

Det som derimot er interessant er det som FrP og jeg hele tiden har fokusert på, den dramatiske overrepresentasjonen av innvandrere på kriminalitetsstatistikken. At Politidirektoratet fullstendig unnlater å nevne dette, til tross for det betydelige datamaterialet som foreligger om temaet, svekker rapportens faglige integritet. Den blir mest av alt stående som et partsinnlegg for fortsatt økt innvandring. I beste fall som en ren oppsummering av hvilke registre som benyttes i Norge for å registrere kriminelle personer, siden det tross alt bare er 15 av 43 sider som inneholder noe annet.

Overrepresentasjonen av innvandrere på kriminalitetsstatistikken er vel dokumentert.

Rapporten «Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn» (18/2000) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) dokumenterer det FrP hele tiden har hevdet; nemlig at innvandrere er, relativt sett, langt mer kriminelle enn nordmenn. Denne rapporten forteller en langt mer presis sannhet enn det Politidirektoratet presenterer. SSB-rapporten forteller blant annet følgende: Per 1000 innbygger i innvandrerbefolkningen ble det registrert 25 kriminelle gjerningspersoner, mens det i befolkningen ellers ble registrert 16. Skiller vi ut menn er forskjellen større. Men det er først når vi ser på tallene for ikke vestlige innvandrere at forskjellen er betydelig. Mot 16 gjerningspersoner per 1000 for den norske befolkningen, er tallet for innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia 35. Innvandrere fra Øst-Europa er også overrepresentert, mens tallet for innvandrere fra de nordiske landene, Nord-Amerika og Oseania var lavere enn for nordmenn.

Dobbelt så kriminelle

Det er de ikke-vestlige innvandrerne som gjør at innvandrere generelt er overrepresentert på kriminalstatistikkene. Verst er situasjonen i Oslo. For alle typer lovbrudd var det 53,4 gjerningsmenn per 1000 ikke-vestlige innvandrer (1998), mens tallet for nordmenn var 27,7. Ikke-vestlige innvandrere er altså nesten dobbelt så kriminelle som nordmenn.

Et skremmende konkret eksempel kan hentes fra SSBs siste store kriminalstatistikk. Innvandrere sto for 60 prosent av alle voldtektene som ble begått i Oslo i 2002, til tross for at de bare utgjorde 19 prosent av befolkningsgrunnlaget.

Slett analyse

I intervjuet med Ny Tid 7. januar demonstrerer forskeren Sturla Falck en oppsiktsvekkende slett analyse når han ikke korrigerer antall kriminelle handlinger med antall utlendinger i befolkningen. Folk tar med andre ord slett ikke feil når de mener innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn. De har helt rett! Den eneste gangen de tar feil er hvis de tror nordiske, nord-amerikanske eller innvandrere fra Oseania er mer kriminelle. Men et slikt bilde passer åpenbart ikke inn i Falcks retorikk.

Når Sturla Falck kritiserer meg for å være lite konkret og mangle definisjoner, kan det virke som det egentlig er seg selv han beskriver.

For oss som til daglig jobber med innvandringspolitikk forteller ikke rapporten fra Politidirektoratet noe nytt. Vi vet at innvandrere står for en liten del av den registrerte kriminaliteten i Norge. Akkurat som vi vet at innvandrerne sammenliknet med nordmenn er langt mer kriminelle.

Kriminele baser

Det rapporten burde ha fortalt oss var hvor kriminelle asylsøkerne som oppholder seg i Norge er. For der mangler vi dessverre et godt statistikkgrunnlag for å kunne slå fast det som i mange tilfeller er lokalsamfunnenes entydige tilbakemeldinger; at de norske asylmottakene fungerer som kriminelle baser landet over. Norske myndigheter har ikke vært villige til å lage en systematisk oversikt over anmeldelser eller siktelser knyttet til asylsøkere. Det er kritikkverdig og tyder på at noen kan ha noe å skjule.

Men de har ikke kunnet skjule faktumet at situasjonen i og rundt asylmottakene er så ekstrem at flertallet i Stortingets justiskomité, bestående av KrF, Høyre, Venstre og FrP, har bedt justisministeren sørge for at politiet får ekstraressurser til å håndtere den økte kriminaliteten rundt asylmottakene. Det er et varsku om at et eventuelt tallmateriale over kriminaliteten blant asylsøkere neppe vil være lystig lesing.

Asylsystemet misbrukes

Vi har også lenge vært kjent med at særlig østeuropeere brukte det norske asylsystemet som base for kriminelle handlinger. Så lenge de hadde en asylsøknad til behandling i Norge var de også sikret kost, losji og penger til personlig forbruk. Før det Schengen-baserte fingeravtrykksregisteret EURODAC ble opprettet, kunne eksempelvis russiske asylsøkere søke om asyl flere ganger i året, uten at norske myndigheter reagerte på noen annen måte enn å automatisk gi dem rettighetene som skulle vært forbeholdt personer på flukt og i reell fare.

Fingeravtrykksregisteret, som avdekker identiteten til asylsøkeren og eventuelle tidligere asylsøknader, har gjort at stadig færre falske asylsøkere kommer til Norge. Det samme har den nye 48-timer regelen gjort. Men situasjonen er slettes ikke betryggende av den grunn. Fortsatt mottar Norge rekordmange asylsøkere sammenlignet med andre europeiske land, og fortsatt misbrukes asylsystemet av falske asylsøkere og rent kriminelle personer.

20 000 illegale innvandrere

De siste årene har det årlig forsvunnet mellom 3- og 4000 asylsøkere fra norske asylmottak. Regjeringen mener de reiser ut av landet på egenhånd, til tross for at 90 prosent av asylsøkerne som kommer til landet oppgir at de ikke har pass eller andre identifikasjonspapirer, og at egenhendig utreise derfor burde være svært vanskelig. Samtidig fortalte Oslopolitiet i november 2003 at det i Oslos underverden levde om lag 20.000 illegale innvandrere, som i stor grad livnærte seg gjennom kriminelle handlinger. Altså uregistrert kriminalitet som ikke kommer inn på SSBs kriminalitetsstatistikker. Flere enn meg burde se sammenhengen og bli bekymret.

Må se sammenhengen

Både kriminalitet og innvandring er viktige problemområder. Det er derfor FrP ønsker en klarer prioritering av begge områdene. Men koblingen mellom de to feltene må også vies oppmerksomhet. Det er ikke antallet kriminelle handlinger begått av utlendinger og asylsøkere som gjør den så ille. Det er det at vi kunne vært den foruten. Men kanskje det aller verste er at kriminelle innvandrere og asylsøkere tar opp plassene vi kunne gitt til de som virkelig trenger beskyttelse og hjelp.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here