PRESIDENT NIXON OG GENERAL ABRAMS: TO REPRESENTANTER FOR DET NYE MILITÆRINDUSTRIKOMPLEKSET.

Krigsindustrien blir en stadig mer dominerende makt i samfunnet


ORIENTERING 12. JULI 1969 Det nære forholdet mellom det amerikanske forsvarsdepartementet og industrien er ikke av ny dato. Militærindustrikomplekset har vært en integrert del av amerikansk økonomi siden slutten av annen verdenskrig.

Avatar
Email: john@nytid.com
Publisert: 2019-08-01

Pentagon forvaltet seksti prosent av det amerikanske statsbudsjettet i 1968

Siden krisen i 1929 har ikke USA hatt en stabil velstandsøkning uten under en krigsøkonomi. Først i slutten av 1944 sank arbeidsløsheten i USA til 1 million. Ser man på arbeidskraften i dag så er 4 prosent i hæren og i tillegg kommer alle som direkte eller indirekte arbeider for rustningsindustrien. I det hele er en tredjedel av alle amerikanske arbeidere enten i arbeid i rustningsindustrien eller militæret eller de er arbeidsløse. Forsvarsdepartementets budsjett bevilger tredjeparten av alle midler til forskning og tar 43 prosent …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal