PRESIDENT NIXON OG GENERAL ABRAMS: TO REPRESENTANTER FOR DET NYE MILITÆRINDUSTRIKOMPLEKSET.

Krigsindustrien blir en stadig mer dominerende makt i samfunnet

ORIENTERING 12. JULI 1969 Det nære forholdet mellom det amerikanske forsvarsdepartementet og industrien er ikke av ny dato. Militærindustrikomplekset har vært en integrert del av amerikansk økonomi siden slutten av annen verdenskrig.

Avatar
Email: john@nytid.com
Publisert: 01.08.2019

Pentagon forvaltet seksti prosent av det amerikanske statsbudsjettet i 1968

Siden krisen i 1929 har ikke USA hatten stabil velstandsøkning uten under en krigsøkonomi. Først i slutten av 1944sank arbeidsløsheten i USA til 1 million. Ser man på arbeidskraften i dag så er4 prosent i hæren og i tillegg kommer alle som direkte eller indirekte arbeiderfor rustningsindustrien. I det hele er en tredjedel av alle amerikanskearbeidere enten i arbeid i rustningsindustrien eller militæret eller de erarbeidsløse. Forsvarsdepartementets budsjett bevilger tredjeparten av allemidler til forskning og tar 43 prosent av regjeringens skatteinntekter.

Krigsøkonomien

USA bruker enormesummer til å befeste sin makt ute i verden mens landet selv er merket avfattigdom og forfall. Hvilke problemer står en stat som vikler seg inn i stadigflere motsigelser overfor? Krigen er ikke en følge av amerikansk politikk. Dener den grunnleggende faktor i det amerikanske samfunnet og i det økonomiskelivet. Krigsindustrien er mer enn noen gang før en dominerende maktfaktor. Iverdensmålestokk står den for tiendeparten av den totale produksjonen. USAalene produserer for mellom 60 og 70 milliarder dollar om året på dennesektoren. Samtidig er den amerikanske del av bruttonasjonalproduktet tilmilitærvesenet den største i den vestlige verden. Krigsøkonomien virker som enstabilisator på resten av det økonomiske livet. Det beror på flere faktorer,men den kjensgjerning at varene som produseres av rustningsindustrien ødeleggesraskt (bomber, kampfly, ammunisjon o. l.) løser problemet med overproduksjon,samtidig som krigsøkonomien er uavhengig av svingningene i den private sektorenog ikke blir berørt av tilbud og etterspørsel på det vanlige markedet. I enrapport fra USAs kontor for våpenkontroll og nedrustning innrømmes det at denstore utvidelsen av den offentlige sektoren etter den andre verdenskrigen er enfølge av de økte forsvarsutgiftene og at det har skapt beskyttelse motdepresjon. Krigsøkonomien kontrollerer sysselsetting, forbruk og produksjon påen effektiv måte.

Et eksempel

USA står derfor overfor faren for fred.Dersom krigsproduksjonen ble innstilt ville det få katastrofale følger for detøkonomiske liv, sosiale programmer, forskning osv. Det kapitalistiske systemetkjenner ikke noe som virker gunstigere på økonomien enn et krigssystem. Derforhar man den nære forbindelsen mellom politikerne og krigsprodusentene. Eteksempel er president Nixons vise-forsvarsminister David Packard. Han
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.