Krigsforbryter i Norge

Neste uke kommer krigsforbryteren Vladimir Putin på Norges-besøk. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke vil bli noe særlig «festivitas», ettersom Russland fortsatt er i sorg etter kidnappingsaksjonen mot et teater i Moskva. Det er en sorg vi deler, men vi tillater oss å peke på at det er flere grunner til å legge bort festutstyret når […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Neste uke kommer krigsforbryteren Vladimir Putin på Norges-besøk. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke vil bli noe særlig «festivitas», ettersom Russland fortsatt er i sorg etter kidnappingsaksjonen mot et teater i Moskva. Det er en sorg vi deler, men vi tillater oss å peke på at det er flere grunner til å legge bort festutstyret når Putin kommer på besøk.

Den viktigste grunnen er at Vladimir Putin er ansvarlig for den siste fasen av et langvarig russisk folkemord mot den tsjetsjenske sivilbefolkningen. Siden 1994 har russiske styrker knust hva de har kommet over av bygninger og infrastruktur, og de har drept nesten 20 prosent av den tsjetsjenske befolkningen. Atter andre er drevet på flukt. Russerne har, som bare de mest brutale krigsherrer før dem, behandlet 13 år gamle gutter i sivile klær som potensielle soldater, og derfor sendt guttene til konsentrasjonsleire sammen med brødre, fedre og bestefedre. Der har noen av 13-åringene møtt sin død.

Det finnes bare ett ord for russernes krigføring i Tsjetsjenia: Folkemord. Helt uavhengig av hva man måtte mene om tsjetsjenernes krav om en egen stat, kan Russlands krigføring ikke unnskyldes.

Etter noen av de verste folkemordene i verdens nyere historie har man, med varierende effektivitet, klart å bringe forbryterne for en domstol og derigjennom gjøre det klart at folkemord og krigsforbrytelser blir straffet. Dessverre finnes det nok av eksempler på at så ikke har skjedd – Stalins forsøk på å utslette tsjetsjenerne og andre kaukasiske folkeslag er ett bedrøvelig eksempel. Men rettsoppgjørene i Nürnberg etter 2. verdenskrig, i Arusha etter folkemordforsøket i Rwanda og i Haag etter krigene i Jugoslavia viser at folkemord kan og skal medføre straff.

I dag sitter Slobodan Milosevic foran tribunalet i Haag i Nederland, tiltalt for krigsforbrytelser. Han ble brakt dit på langt tynnere grunnlag enn hva russiske ledere har gjort seg ansvarlige i, men det er å håpe at også Milosevic’ ansvar for krigsforbrytelsene i Bosnia blir klarlagt. Det internasjonale samfunn har etter mange års arbeid endelig etablert en permanent krigsforbryterdomstol i Haag. Dessverre kan ikke Putin stilles for retten der, ettersom Russland ikke har ratifisert avtalen.

Derimot har hver enkelt av verdens nasjoner ansvar for å stille krigsforbrytere for retten. I Danmark sitter i dag den tsjetsjenske visestatsministeren fengslet, på russisk anmodning, for mistanker om terrorisme. Om mistankene er berettiget eller ikke, skal vi ikke mene noe om. Men fengslingen bør om ikke annet sende et klart signal til Norge: Vi har et selvstendig ansvar for å hindre brudd på internasjonal rett. På tirsdag kommer en krigsforbryter til Norge. Det finnes egentlig bare én moralsk riktig ting å gjøre.

---
DEL

Legg igjen et svar