Gaza by etter krigen i 2014. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS

Krigsforbrytelser? Vi?

Fører man krig, begår man krigsforbrytelser – noe annet er uunngåelig.

Uri Avnery
Kommentator i Ny Tid. Avnery er tidligere medlem av Knesset i Israel. Israelsk journalist og fredsaktivist (født 1923).
Email: avnery@actcom.co.il
Publisert: 07.07.2015

«Krig er et helvete!» Slik lyder de velkjente ordene til den amerikanske generalen William Tecumdeh Sherman.
Krig handler om å drepe «fienden» med den hensikt å påføre sin egen vilje på dem. Derfor er «human krigføring» en selvmotsigelse.

Krig er i seg selv en forbrytelse. Det finnes få unntak. Jeg ville frikjent krigen mot Nazi-Tyskland, fordi den ble ført mot et regime av massemordere, ledet av en psykopatisk diktator som ikke kunne blitt stanset på noen annen måte. Når det er sagt, er «krigsforbrytelser» i seg selv et tvilsomt begrep. Den største forbrytelsen er å starte en krig i utgangspunktet. Dette handler ikke om soldater, men om politiske ledere. Til tross for dette blir de sjelden dømt.
Jeg funderte en del på dette i kjølvannet av den nylige FN-rapporten om den siste krigen på Gaza. Etterforskningskomiteen var fast bestemt på å holde seg «balansert», og beskyldte dermed både det israelske forsvaret og Hamas i like høy grad. Det er problematisk.
Dette var ikke en krig mellom likestilte. På den ene siden står staten Israel, med et av de mektigste forsvarene i verden. På den andre siden står en statløs befolkning på 1,8 millioner mennesker, ledet av en geriljagruppe blottet for moderne våpenteknologi.
Å sammenligne disse to realitetene blir grunnleggende feil. Selv om begge sider har begått grusomme krigsforbrytelser, er det ikke det samme. Begge må dømmes ut ifra egne meritter.
«Krigsforbrytelser» er et relativt nytt begrep. Det oppsto under 30-årskrigen, som ødela store deler av Sentral-Europa. Flere militærstyrker deltok, og samtlige av disse raserte byer og landsbyer uten betenkeligheter. Det førte til at to tredeler av Tyskland ble ødelagt, og en tredel av det tyske folket ble drept.

Den nederlandske juristen og rettstenkeren Hugo Grotius hevdet på 1600-tallet at siviliserte nasjoner – selv i krig – er bundet av visse begrensninger. Grotius var ingen naiv, virkelighetsfjern idealist. Hans hovedprinsipp, slik jeg forstår det, er at det er ulogisk å forby handlinger som hjelper et krigende land (eller en «gruppe») å føre en krig, men at all ondskap som ikke er nødvendig for effektiv krigføring, er uforsvarlig.
Denne ideen fikk grobunn. På 1700-tallet ble et utall kriger ledet av væpnede styrker, uten at sivilbefolkningen ble skadet unødig. Kriger ble «humane».
Dette varte riktignok ikke lenge. Med den franske revolusjonen ble krig synonymt med massekriging, og sivilbeskyttelsen opphørte gradvis. Under andre verdenskrig forsvant den helt, da hele byer ble destruert av ubegrenset luftbombing (Dresden og Hamburg) og atombomben (Hiroshima og Nagasaki).
Likevel – det finnes en rekke internasjonale konvensjoner som forbyr krigsforbrytelser som er rettet mot sivilbefolkningen, eller som skader befolkningen i okkuperte territorier. Dette var mandatet for denne etterforskningskomiteen. Komiteen kritiserer Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot det israelske folk.
Israelerne trengte nok ingen komité for å fortelle dem dette. En stor del av Israels statsborgere søkte ly fra trusselen om Hamas’ bomber under krigen på Gaza. Hamas rettet tusenvis av raketter mot byer og landsbyer i Israel. Disse primitive rakettene kunne ikke siktes mot et bestemt mål – slik som atomanlegget i Dimona eller forsvarsdepartementet midt i sentrum av Tel Aviv. De hadde som mål å tvinge sivilbefolkningen til å kreve en stopp på angrepene på Gazastripen.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.