Foto: Aslak Storaker

«Alle de krigførende partene i Syria er forbrytere»


Vi møtte den syriske fredsaktivisten Maram Daoud under verdens største fredspolitiske festival.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 2018-01-03

Maram Daoud ble født i Damaskus i 1989 og bodde i Syria frem til 2015, da han bosatte seg i Genève. Han har en mastergrad i Internasjonal og europeisk sikkerhet basert på studier av sanksjoner. Han er dessuten medlem av generalforsamlingen til «Den syriske demokratiske konferansen», som ble avholdt i Genève i april 2017. Ny Tid fikk et intervju med ham under Verdensungdomsfestivalen i Sotsji i oktober i år.

Begynnelsen. – Hvordan var Syria før krigen og oppstanden begynte?

Syria fungerte relativt bra økonomisk og sosialt sett, men det eksisterte ingen frihet til å danne politiske partier eller uttrykke egne politiske meninger. Oppstanden i Syria brøt ut for å kreve retten til å uttrykke seg fritt.

– Så hvorfor ble oppstanden militarisert og dominert av islamister?

Etter at det politiske livet hadde blitt undertrykt i Syria over flere tiår, var folk villige til å slutte seg til hva som helst bare for å gi uttrykk for motstand. På grunn av volden oppstanden ble møtt med fra det syriske regimet, og senere også på grunn av utenlandske staters innblanding i Syria, gikk det lett å bevæpne folk. Det begynte med at folk ville forsvare seg mot det syriske regimet, men det var også fremmede makter som gulfstatene som ønsket å lede det syriske samfunnet inn i en voldelig retning.

Abonnement kr 195/kvartal

Aktørene. – Kan du fortelle oss om situasjonen i Syria i dag, og hvem som er de viktigste aktørene nå?

I 2017 er det som foregår i Syria ikke lenger en oppstand, men en stedfortrederkrig, og til en viss grad en borgerkrig. Hovedaktørene i Syria – altså de profesjonelle militære aktørene – er det syriske regimet, islamistiske grupper som IS og al-Nusra, og kurdiske PYD som kontrollerer Nord-Syria.

Realistisk sett er det ikke noen annen utvei enn forhandlinger.

– Hvorfor samarbeider «Den frie syriske hær» med islamistene?

Fordi islamistene er profesjonelle. De har kjempet i Irak og i Afghanistan, så de vet hvordan de skal utkjempe bykriger. For det andre har de et nettverk av sponsorer. De små militsene hadde behov for flere våpen. Derfor var det lett for gulfstatene og grupper som IS og al-Qaida å manipulere dem til å bli mer religiøse.

– Du har tidligere vært med i «Den nasjonale koordinasjonskomiteen for demokratisk endring» (NCC). Kan du fortelle oss om denne gruppen?

På den tiden jeg var med …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?