Krigens realitet

Norges Fredslag ønsker debatt om hva dronevåpen gjør med politikeres krigsvilje. KrF mener at dronene kan redde liv.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Dronekrig. Alexander Harang, informasjonsansvarlig i Norges Fredslag, uttalte til Ny Tid 26. oktober at Norge kan risikere å bli involvert i drap på sivile, om Norge fortsetter å eskalere bruken av droner i militære operasjoner.

Norges Fredslag påpeker i sin rapport «Dronene kommer! – Et globalt overblikk,» som ble lansert 23. oktober, at norske droneinvesteringer fort kan føre til hva de anser som uønskede utglidninger.

Overvåkningsdronene med navnet Raven B, som Strøm-Erichsen henviser til, har blitt brukt i Afghanistan siden sommeren 2011. Norge har bestilt 45 eksemplarer av dronene med en prislapp på 27,6 millioner kroner fra det amerikanske selskapet AeroVironment.

Fredslaget påpeker at Raven B er svært lik modellen Switchblade («Springkniv»), og er en såkalt «kamikazedrone» som lades med eksplosiver og kan pakkes ned i en soldats ryggsekk. Fredslaget advarer også mot at Kongsberg Defence Systems, som vil bli en underleverandør til overvåkningsdronen Global Hawk, produsert av det amerikanske selskapet Northrop Grumman, kan føre til et nært samarbeid med israelsk droneindustri.

Politikeres krigsvilje

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsens motsvar den 26. oktober var at Norges overvåkningsdroner heller er en ekstra beskyttelse enn en trussel for sivilbefolkningen.

Harang mener forsvarsministeren overforenkler situasjonen.

– Det virker som forsvarsministerens agenda er å dreie diskusjon inn mot bevæpnede og ikke-bevæpnede droner, istedenfor å besvare spørsmål om droner til militært versus sivilt bruk. I krigens realitet er dronen som peker ut bombemålet selvsagt like viktig som den dronen som leverer bomben, sier Harang til Ny Tid. Han etterlyser diskusjon om hva dronevåpen gjør med norske politikeres krigsvilje.

– Hvis ikke forsvarsministeren er villig til å gå inn i en slik debatt, tror jeg dessverre heller ikke hun vil være i stand til å håndtere den voldsomme teknologidrevne utviklingen av framtidens dronevåpen som nå pågår, konstaterer Harang.
Venstres partileder, Trine Skei Grande, mener Norge bør gå i front internasjonalt for strenge restriksjoner og sluttbrukererklæringer for bruk av droner i forsvarssammenheng.

– Dette bør også gjelde for teknologi som kan brukes i krigslignende situasjoner. Jeg legger til grunn at forsvarsministeren kontinuerlig påser at Norge ikke bidrar, verken direkte eller indirekte, til krigshandlinger som bryter med folkeretten, sier Grande til Ny Tid.

KrFs utenrikspolitiske talsmann, Dagfinn Høybråtens, deler Norges Fredslags bekymring for at droner kan bli misbrukt i strid med folkeretten. Men han påpeker samtidig at problemet med sivile tap under krigføring ikke er unikt for droner.

– Bombing fra stor høyde med dårligere oversikt og presisjon kan gi vel så stor risiko for at sivile rammes. Droner brukt til overvåking kan slik sett gi bedre oversikt på bakken, bedre egen sikkerhet og redusere tap av sivile liv, sier Høybråten. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 02.11.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

---
DEL