Krigen mot Afghanistan

Hva sa norske myndigheter og politikere før USA startet bombingen av Afghanistan? Og før og etter at Norge deltok med spesialstyrker og F16-fly? Og hva sier Norge om en mulig krig mot Irak og norsk deltagelse? Les sitatene fra norsk presse som viser den norske glideflukten fra forsvarsnasjon til krigsnasjon.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

4/10-01: «Det er lite trolig at norske soldater skal slåss i Afghanistan.»

Utenriksminister Thorbjørn Jagland

7/10-01: «USA utøver en soleklar rett til å slå tilbake. Norge støtter den amerikanske aksjonen, men vi er ikke i krig i tradisjonell forstand.»

Statsminister Jens Stoltenberg

7/10-01: «Norge er engasjert i krigen mot terrorisme. Vi er ikke i krig i gammeldags forstand, for eksempel i den betydning at norsk sivilrett vil bli endret. Men formelt stiller vi oss fullt solidarisk med USA på bakgrunn av Natos beslutning om at Nato-paktens paragraf 5 er trådt i kraft, og er klar til å yte assistanse med det vi råder over.»

Utenriksminister Thorbjørn Jagland

8/10-01: «Vi har så langt ikke fått noen forespørsel om å bistå militært. Det som kan være aktuelt, er at våre marinefartøyer erstatter amerikanske fartøyer i den østlige delen av Middelhavet. Det vil uansett være snakk om støttefunksjoner langt fra kamphandlingene.»

Statsminister Jens Stoltenberg

26/10-01: «Jeg skjønner at folk er urolige, men de militære operasjonene er nødvendige og er et av flere absolutte vilkår for å bekjempe terrorismen.»

Utenriksminister Jan Petersen

27/10-01: «Jeg finner det ikke riktig å ta initiativ til en bombestans, fordi det vil kunne redusere trykket det internasjonale samfunnet har satt inn for å uskadeliggjøre terrornettverket og stille de ansvarlige til ansvar.»

Statsminister Kjell Magne Bondevik

30/10-01: «Jeg ønsker selvsagt som alle andre å få slutt på bombingen. Men innstilles den nå, oppnår terroristene det de ønsker, og det åpner for alternativer som er mye verre. Vi må og skal stille til ansvar de som sto bak de grufulle ugjerningene 11. september»

Statsminister Kjell Magne Bondevik

8/11-01: «Vi har ikke fått noen spørsmål om å bistå med elitesoldater. Det blir derfor rene spekulasjoner.»

Statsminister Kjell Magne Bondevik

30/11-01: «Vår egen sikkerhet er nært og uløselig knyttet til utfallet av kampen mot internasjonal terrorisme. Vi må derfor være beredt på å ta vår del av de militære byrdene.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold

30/11-01: «Regjeringen har tilbudt et knippe militær kapasitet, og vi er beredt til å ta på oss oppdraget.»

Kommandørkaptein Per Høiby ved Forsvarets Overkommando

18/12-01: «Vi skal levere og vi er gode til det. Jeg er mektig stolt av at vår innsats blir lagt merke til.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold

7/1-02: «Våre spesialstyrker er internasjonalt anerkjente. De er samtrente med allierte kolleger, og har internasjonal erfaring. Jeg er ikke i tvil om at de vil gjøre en god jobb.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold

4/3-02: «Jeg kan bekrefte at norske styrker er involvert.»

Pressetalsmann Kjell Grandhagen i Forsvarets Overkommando

5/3-02: «Jeg er forberedt på at nordmenn i verste fall kan miste livet. Av og til frykter jeg det. Men jeg håper virkelig at det ikke skjer. Vi gjør så mye vi kan for å hindre norske tap.»

Statsminister Kjell Magne Bondevik

5/3-02: «Det er en alvorlig beslutning og en følelsesmessig sterk opplevelse å sende norske soldater til et krigsområde. Men vi var forberedt på at styrken ville komme i kamphandlinger.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold

13/3-02: «Vi bekrefter at vi deltar i operasjonen sammen med USA, men kan ikke gå inn på hva de norske styrkene gjør fra dag til dag.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold

11/5-02: «Vi er forberedt på å sende disse flyene. Det er detaljer som må avklares i forhold til selve tidspunktet.»

Pressetalsmann Per Høiby i Forsvarets Overkommando

2/8-02: «En beslutning om å delta i en slik krig er meget vanskelig å fatte. Men vi gjorde et valg. Terrorisme er et betydelig onde. Det verste jeg kan tenke meg er at et av våre F16-fly i Afghanistan treffer feil mål og at vi får store sivile tap.»

Statsminister Kjell Magne Bondevik

11/8-02: «Jeg har tillit til at norske piloter ikke bomber sivile. Dette er en frigjøringskrig, også en frigjøringskrig for Afghanistans kvinner. Så kvinneaspektet er sentralt for meg.»

Leder av forsvarskomiteen Marit Nybakk

21/9-02: «Dette er krig mot terror, ikke krig i vanlig forstand. Dere har bred politisk støtte, fra både regjering og storting.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold til F16-pilotene før avreise

25/9-02: «Jeg vil med fysisk nærvær markere at F16-styrken har regjeringens fulle støtte når de nå settes inn i krigen mot terror.»

Statsminister Kjell Magne Bondevik

28/9-02: «Vårt nærvær i Afghanistan er solid forankret i folkerettens bestemmelser om kollektivt selvforsvar, samt resolusjoner i FN og i Nato. Alle som tar sitt Nato-medlemskap alvorlig, er kollektivt forpliktet til å delta. Det er derfor vi er der.»

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here