Krigen som forandret oss


På livet løs forteller fra innsiden om internasjonal nødhjelp, om spillet i kulissene, og om hvordan det går når hjelpeorganisasjoner tar parti i en borgerkrig.

Email: gkopperud@hotmail.com
Publisert: 2015-08-19

Halle Jørn Hanssen. På livet løs. Med Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan. Skyline forlag, 2015

I 2008 fikk et amerikansk selskap kontrakt på langtidsleie av seks millioner mål sørsudansk skog, innmark og utmark. Dette tilsvarer 60 000 norske småbruk på 100 dekar hver. Kontrakten sikret amerikanerne retten – i 49 år – til å dyrke planter som kan brukes til fremstilling av biodiesel, til å utvinne alt annet av naturressurser som måtte finnes i området, og til å selge karbonkreditter [kjøp av utslippstillatelser for CO2] på verdensmarkedet. Et bedre eksempel på den sørsudanske statens oppløsning finnes knapt. Nå selger lederne unna livsgrunnlaget til sitt eget folk.
Eksempelet er hentet fra Halle Jørn Hanssens bok På livet løs. Med Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan som lanseres denne måneden. Og det er dessverre ikke enestående: Bare i årene 2007–2010 ble 25 millioner mål landjord solgt eller leid bort til utenlandske selskaper. Spurte noen lokalbefolkningen om deres mening?
Slik oppsummerer Hanssen den sørsudanske staten etter fire år med selvstendighet: Oljeproduksjonen har stanset nesten helt opp, myndighetene får ikke lenger låne penger i utlandet etter å ha lånt milliarder med pant i fremtidig utvinning av naturressurser, sentralbanken trykker sedler som blir mer og mer verdiløse, landet er teknisk sett konkurs og det politiske systemet svært undertrykkende.

Tidsvitne. Hvordan er det kommet dit? Var ikke de 39 årene med borgerkrig, i to runder, en frigjøringskrig? Få, om noen, har bedre forutsetninger enn Halle Jørn Hanssen for å svare på det spørsmålet. Som Norsk Folkehjelps utenlandssjef og deretter generalsekretær i årene 1992–2001, hadde han et overordnet ansvar for hjelpeprogrammet i Sør-Sudan, men han var inne i bildet helt fra oppstarten i 1986. Og han har fulgt afrikansk politikk siden tidlig på 60-tallet, først som student, senere som NRK-korrespondent, NUPI-ansatt og informasjonssjef i NORAD.
Forfatterens bakgrunn er viktig fordi Halle Jørn Hanssens bok fremfor alt er en rapport fra et tidsvitne. Både hans bakgrunnskunnskap og analyse er bunnsolid, men det er møtet hans med hovedrolleinnehaverne i dramaet som er unikt. Hanssen kjenner disse personlig: Han har hatt dem hjemme på middag, han har …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal