Krigen mot kvinner

Det er alvor nå: Det frihetselskende USA er i ferd med å frata millioner av kvinner friheten til å bestemme over egen kropp.

Avatar
Email: linnemehlen@gmail.com
Publisert: 12.01.2017

I USA er abortrettighetene under hardt press, og har vært det lenge. Mer enn halvparten av amerikanske kvinner i reproduktiv alder bor nå i stater som er fiendtlige eller ekstremt fiendtlige til abortrettigheter.

Kampen mot kvinners reproduktive rettigheter er så omfattende og koordinert at den har fått tilnavnet «The War on Women». Og i krigen mot kvinners reproduktive rettigheter er det få som kjemper hardere enn republikanske politikere.

I de 43 årene som har gått siden Roe vs. Wade, høyesterettsbestemmelsen som ga amerikanske kvinner retten til selvbestemt abort, har ulike delstater vedtatt 1074 ulike abortrestriksjoner. Av disse er 288, eller 27 prosent, blitt vedtatt etter 2010.

I desember 2016 vedtok delstaten Ohio to nye antiabortlover: en som forbyr abort etter 20. uke, og en kalt «The Heartbeat Bill». Sistnevnte sier at kvinner ikke kan ta abort etter at det blir registrert hjerteslag hos fosteret, noe som vanligvis skjer etter 6. uke – altså før veldig mange kvinner i det hele tatt merker at de er gravide. «The Heartbeat Bill» skiller heller ikke på årsaken til ønsket om abort. Hvis graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, er det fortsatt forbudt å ta abort.

Ingen reell rettighet. Heldigvis stoppet guvernør John Kasich «The Heartbeat Bill» ved hjelp av sin vetorett, men det er fortsatt flere elementer ved situasjonen som vekker bekymring. For det første er det alarmerende i seg selv at delstatsforsamlingen i Ohio overhodet vedtok loven. Selv vårt hjemlige KrF, som stadig er imot selvbestemt abort, ville nok stemt mot denne loven. Hvis den hadde blitt vedtatt, hadde Ohio hatt den strengeste abortlovgivningen i hele USA. Den ville vært et de facto forbud mot abort.

For det andre er det bekymringsverdig hvordan skjebnene til millioner av kvinner i Ohio lå i hendene til én mann – guvernør John Kasich. Han har signert 17 antiabortlovendringer siden 2011. Med andre ord er han ikke akkurat mannen du vil at skal stå mellom millioner av kvinner og deres rett til å ta abort. Når selv en ihuga abortmotstander som Kasich mener denne loven blir for konservativ, sier det en del.

Selvsagt er det bra at «The Heartbeat Bill» ikke ble vedtatt, men Ohio ble likevel nå den 16. staten i USA som forbyr abort etter 20. uke. Dette er et stort tilbakeskritt – ikke først og fremst fordi det er så mange som tar abort etter 20. uke, men fordi de kvinnene som tar sene aborter, ofte gjør det på grunn av psykiske problemer, at de har blitt utsatt for overgrep eller at de er veldig unge eller ressurssvake på andre måter.

USA er i ferd med å bevege seg fra en reell rett til å ta abort, til at retten bare er teoretisk. Det sier sitt at «The War on Women» har en av sine fremste meningsmotstandere i det glossy magasinet Cosmopolitan. Bladet som ellers er best kjent for sextips og trendoppdateringer, har sett seg nødt til å skrive flere spaltemetere med tekster om «The War on Women» og kvinners rett til selvbestemt abort.

USA er i ferd med å bevege seg fra en reell rett til å ta abort, til at retten bare er teoretisk.

Forverring. Det som virkelig topper en allerede elendig situasjon er at konservative republikanske politikere over hele USA akkurat nå kan gni seg tilfreds i hendene. Republikanerne har som kjent flertall i Kongressen. I tillegg er det en overhengene fare for at Høyesterett kan få et konservativt flertall i løpet av få år. Krigen mot kvinners reproduktive rettigheter har lenge handlet mest om hva man kan få til på delstatsnivå i de delstatene republikanerne kontrollerer – men nå som man kan få et konservativt flertall i USAs Høyesterett, er det åpning også for endringer på nasjonalt nivå. Skrekkscenariet er selvsagt at abortrettigheter i USA vil være fullstendig utradert i løpet av fire år.

De over 1000 restriksjonene og innstramningene som har kommet de siste årene, viser tydelig at USAs antiabortlobby ikke kommer til å gi seg før innstramningene har gått så langt at det ikke er noe særlig igjen. Det frihetselskende USA i ferd med å frata millioner av kvinner friheten til å bestemme over egen kropp, og det virker ikke som det er noe vi kan gjøre for å stoppe det.

Øhn Mehlen er leder i Rød Ungdom. linnemehlen@gmail.com

Gratis prøve
Kommentarer