Krigen mot kvinner


Det er alvor nå: Det frihetselskende USA er i ferd med å frata millioner av kvinner friheten til å bestemme over egen kropp.

Email: linnemehlen@gmail.com
Publisert: 2017-01-12

I USA er abortrettighetene under hardt press, og har vært det lenge. Mer enn halvparten av amerikanske kvinner i reproduktiv alder bor nå i stater som er fiendtlige eller ekstremt fiendtlige til abortrettigheter.

Kampen mot kvinners reproduktive rettigheter er så omfattende og koordinert at den har fått tilnavnet «The War on Women». Og i krigen mot kvinners reproduktive rettigheter er det få som kjemper hardere enn republikanske politikere.

I de 43 årene som har gått siden Roe vs. Wade, høyesterettsbestemmelsen som ga amerikanske kvinner retten til selvbestemt abort, har ulike delstater vedtatt 1074 ulike abortrestriksjoner. Av disse er 288, eller 27 prosent, blitt vedtatt etter 2010.

I desember 2016 vedtok delstaten Ohio to nye antiabortlover: en som forbyr abort etter 20. uke, og en kalt «The Heartbeat Bill». Sistnevnte sier at kvinner ikke kan ta abort etter at det blir registrert hjerteslag hos fosteret, noe som vanligvis skjer etter 6. uke – altså før veldig mange kvinner i det hele tatt merker at de er gravide. «The Heartbeat Bill» skiller heller ikke på årsaken til ønsket om abort. Hvis graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, er det fortsatt forbudt å ta abort.

Ingen reell rettighet. Heldigvis stoppet guvernør John Kasich «The Heartbeat Bill» ved hjelp av sin vetorett, men det er fortsatt flere elementer ved situasjonen som vekker bekymring. For det første er det alarmerende i seg selv at delstatsforsamlingen i Ohio overhodet vedtok loven. Selv vårt hjemlige KrF, som stadig er imot selvbestemt abort, ville nok stemt mot denne loven. Hvis den hadde blitt vedtatt, hadde Ohio hatt den strengeste abortlovgivningen i hele USA. Den ville vært et de facto forbud mot abort.

Abonnement kr 195/kvartal

For det andre er det bekymringsverdig hvordan skjebnene til millioner av kvinner i Ohio lå i hendene til én mann – guvernør John Kasich. Han har signert 17 antiabortlovendringer siden 2011. Med andre ord er han ikke akkurat mannen du vil at skal stå mellom millioner av kvinner og deres rett til å ta abort. Når selv en ihuga abortmotstander som Kasich mener denne loven blir for konservativ, sier det en del.

Selvsagt er det bra at «The Heartbeat Bill» ikke ble vedtatt, men Ohio ble likevel nå den 16. staten i USA som forbyr abort etter 20. uke. Dette er et stort tilbakeskritt – ikke først og fremst fordi det er så mange som tar abort etter 20. uke, men fordi de kvinnene som tar sene aborter, ofte …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)