Krigen mot kvinner


Det er alvor nå: Det frihetselskende USA er i ferd med å frata millioner av kvinner friheten til å bestemme over egen kropp.

Email: linnemehlen@gmail.com
Publisert: 12. januar 2017

I USA er abortrettighetene under hardt press, og har vært det lenge. Mer enn halvparten av amerikanske kvinner i reproduktiv alder bor nå i stater som er fiendtlige eller ekstremt fiendtlige til abortrettigheter.

Kampen mot kvinners reproduktive rettigheter er så omfattende og koordinert at den har fått tilnavnet «The War on Women». Og i krigen mot kvinners reproduktive rettigheter er det få som kjemper hardere enn republikanske politikere.

I de 43 årene som har gått siden Roe vs. Wade, høyesterettsbestemmelsen som ga amerikanske kvinner retten til selvbestemt abort, har ulike delstater vedtatt 1074 ulike abortrestriksjoner. Av disse er 288, eller 27 prosent, blitt vedtatt …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal