Krig på åpent hav

I kampen mot ny oljevirksomhet i nord står miljøforkjempere ansikt til ansikt med mektige organisasjoner og noen av verdens mest pengesterke selskaper.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.03.2009

– Det er sikkert noen som synes det er smigrende å bli invitert med på ting. Høye smørbrød og champagne har alltid virket, sier ordfører Arnfinn Ellingsen på Røst.

I januar fikk han invitasjon til en tur for kommune- og fylkespolitikere i Nordland, arrangert av LoVePetoro, interesseorganisasjonen for næringslivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen. LoVePetoros hovedmål er snarest mulig åpning av Lofoten og Vesterålen for petroleumsvirksomhet.

Røst-ordfører Arnfinn Ellingsen hadde ikke mulighet til å delta på turen. Som profilert motstander av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen blir han heller ikke nedringt av lobbyister. Han har likevel notert seg at det jobbes i kulissene.

– Jeg har jo tonet flagg, så folk regner vel ikke med å komme noen vei med meg. Men jeg ser at oljemiljøene arrangerer seminarer der jeg blir invitert. Det er nok et arbeid på gang, sier han.

150 medlemmer

LoVePetoro er langt den eneste organisasjonen som gjør seg lekker for politikere i sør og nord, og andre som kan være med å påvirke den endelige beslutningen om hvorvidt de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

– Ordførerne er viktige, selvfølgelig, og fylkesordførere og rådmenn. Hele ordførerkorpset er viktige aktører i denne saken, sier administrerende direktør Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Dette er aktører både han og motstanderne av ny oljevirksomhet i nord kjemper om å få på lag. Vold forteller at OLF jevnlig har kontaktmøter med kommune- og fylkespolitikere i fylkene langs kysten. Det har organisasjonen hatt de siste fem-seks årene. De siste årene har fokuset vært på nordområdene.

– Verden trenger mer energi. Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste i sitt slag i verden. En utfasing av norsk olje og gassproduksjon er et klimamessig dårlig tiltak. Da vil ett fat norsk olje bli erstattet av ett oljefat fra et annet sted i verden, produsert med flere ganger så store CO2-utslipp, sier han.

Per Terje Vold har pengesterke selskaper i ryggen i kampen om å få åpnet Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet. StatoilHydro, Esso, Shell, BP, Chevron, Aker Solutions, Halliburton og Schlumberger er bare noen av de mektige selskapene på OLFs medlemsliste. Til sammen betaler 46 olje- og/eller gasselskaper og 57 leverandørbedrifter innen olje og gass sin årlige medlemskontingent for at OLF skal fronte deres felles interesser. Og det koster å være med. I fjor betalte medlemsbedriftene i OLF nærmere 150 millioner kroner i medlemskontingent til sammen. Informasjonsavdelingen alene har 10 millioner til rådighet.

Den viktigste saken for OLF akkurat nå er å få politikerne til å åpne for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Avgjørelsen kommer etter planen våren 2010. Da skal Stortinget ta stilling til den nye forvaltningsplanen for nordområdene.

– Jeg vil tro at vi vil reise oftere til Vesterålen og Lofoten framover og delta på konferranser og møter. Vår jobb er jo å parere informasjon vi mener er feil, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i OLF, Kristin Bremer Nebben.

Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF forventer at oljetilhengerne vil bruke samme strategi fram mot 2010 som da slaget om Lofoten og Vesterålen sto i 2006.

– Vi har åpenbart ikke kommet dit hen ennå at StatoilHydro klemmer til med store annonsekampanjer og direkte påvirkning. Sist gang kjørte de norgeshistoriens største privatfinansierte politiske påvirkningskampanje. Vi spurte StatoilHydro om vi kunne få vite hvor mye det kostet. De nektet, sier han.

Annonsekampanjen «Nord-Norges framtid ligger under vann», gikk i aviser og på TV 2 høsten 2005, midt i innspurten av regjeringsforhandlingene mellom Ap, SV og Sp. Kampanjen viste mennesker som spiste, jobbet og lekte under vann, omgitt av lykkelige fisker. «Muligheten for å gjøre nye, store olje- og gassfunn i Barentshavet kan med andre ord sikre velstanden for generasjoner framover», sto det i annonseteksten.

Hansson sier at dagens medietrykk er en oppkjøring mot det store slaget.

– Vi vet at det kommer et massivt trøkk fra oljeindustrien nå også, sier han.

Hansson ser liten forskjell på OLF og StatoilHydro.

– OLF er lobbyorganisasjonen til norsk oljenæring. De representerer i veldig stor grad StatoilHydro, sier han.

Arbeid mot miljø

Informasjonsdirektør i StatoilHydro, Ola Morten Aanestad, sier det er OLF som målbærer industriens standpunkt i forhold til arealtilgang i nord.

– Har ikke StatoilHydro en egen strategi?

– Strategi og strategi. Vi stiller oss bak OLFs arbeid. Som selskap bidrar vi selvsagt med våre synspunkter på muligheter og potensial på ulike arenaer, sier Aanestad og fortsetter:

– Helge Lund bringer fram våre synspunkter i ulike sammenhenger med jevne mellomrom, når han holder foredrag og så videre. Vi har også hatt kontakt med regionale interesser i nord og med LO, sier han, men avviser at StatoilHydro kommer med noen ny annonsekampanje for å påvirke opinion og politikere før behandlingen av forvaltningsplanen.

Aftenposten skrev i fjor at StatoilHydro hadde inngått en kontrakt med pr-byrået Gambit. Ifølge avisa drev Gambit en kraftig nyrekruttering av rådgivere med bakgrunn fra norsk politikk og fra oljebransjen før og etter kontrakten.

Aanestad bekrefter avtalen, men avviser blankt at selskapet har knyttet til seg pr-rådgiverne for Lofoten/Vesterålen-saken.

– Hvorfor inngikk dere denne avtalen?

– Vi bruker dem når vi selv har et kapasitetsbehov, når vi trenger spisskompetanse, og til medietrening, sier Aanestad, som jobber i et av Norges største informasjons- og kommunikasjonskorps.

Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF beskriver OLF og StatoilHydros strategi slik:

– De bruker alle legitime anledninger til å plassere bekymringsmeldinger om framtiden hos media og politikerne. Budskapet er: «Vi lever av olje». Arbeidsplasser blir satt opp mot miljøinteresser.

Alliansepartnere

OLFs medlemsbedrifter representerer ca. 29.000 ansatte. LO er én av OLFs mektige alliansepartnere, ifølge leder Per Terje Vold. I tillegg trekker han fram Norsk Industri, Rederiforbundet, politiske partier som har flagget standpunkt for oljevirksomhet i nord, næringslivet, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og universiteter og høyskoler. Ifølge Vold har ikke OLF noen masterplan for å påvirke utfallet av behandlingen av den kommende forvaltningsplanen.

– Vi driver ikke med noen lure ting i et kott. Vi framskaffer og bruker forskning og fakta i vår argumentasjon. Ikke minst har vi enorm kompetanse i egen medlemsmasse. Vi gir tilsvar når vi synes det er på sin plass i ulike sammenhenger, sier han og fortsetter:

– Energi og miljøkomiteen på Stortinget er veldig viktig for oss. Vi gjør en ærlig jobb for det vi synes er viktig.

Dette er kun et utdrag av saken. Les hele saken i Ny Tid nr. 9, 27. februar – 5. mars 2009.

Kommentarer