KrFU vil ta oppgjør med prestasjonssamfunnet

Norsk ungdom er kneblet av stress og press i hverdagen – dette må vi gjøre noe med. Det spiller ingen rolle om norske elever er verdens beste i matte, om de ikke orker å stå opp om morgenen. KrFU mener at det må både en politisk endring og en holdningsendring til i samfunnet for å […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 05.05.2015

Norsk ungdom er kneblet av stress og press i hverdagen – dette må vi gjøre noe med. Det spiller ingen rolle om norske elever er verdens beste i matte, om de ikke orker å stå opp om morgenen. KrFU mener at det må både en politisk endring og en holdningsendring til i samfunnet for å redusere press og stress blant unge. Det såkalte prestasjonssamfunnet gjør ungdommene syke. En undersøkelse i fjor viste at én av fem studenter sliter psykisk. Undersøkelsen Ungdata 2013, gjennomført av NOVA, viser at om lag én av tre unge mellom 13 og 17 år føler seg plaget av mange bekymringer i hverdagen og følelsen av at «alt er et slit». Dette er alt for mange. Vi har kommet for sent på banen med tiltak. Vi må innse at psykisk helse har blitt nedprioritert – ikke bare i skolen, men også når det gjelder hva vi som politikere fokuserer på i den offentlige debatten. Vi må endre kurs. Alt for lenge har vi vært for fokusert på resultater – målet er å bli best på alle områder. Dette fokuset må endres. Presset kommer fra alle deler av samfunnet, og løses ikke bare ved noen ekstra milliarder på statsbudsjettet. Vi må ta et oppgjør med hva som er vårt mål for norske ungdommer, og hvordan vi skal prioritere for å nå dette målet. Ungdommens psykiske helse burde komme i første rekke. For oss er det likegyldig om norske ungdommer er verdens flinkeste i matte, dersom mange av dem lurer på om de orker å stå opp om morgenen. For oss er det likegyldig om Norge blir olympiske mestere i idrett, dersom presset på å bli god gjør at ungdommene mister seg selv, motivasjonen og troen på at man er akkurat like mye verdt uavhengig av prestasjoner. Det er viktigere å snakke om hvordan man skal ta vare på ungdommen enn hvordan de tjener samfunnet. Nå er det på tide å ta et oppgjør med den måten unge har blitt debattert på – som om de var brikker i et puslespill for å styrke landets produktivitet og økonomi i fremtiden. Ungdommen klarer ikke å nå sitt fulle potensial dersom de hver dag lurer på om de er gode nok eller perfekte nok for det norske samfunnet. Ungdommers psykiske helse er grunnlaget for alt det andre. Dersom den nederste rekka ikke står støtt, faller hele korthuset sammen. Tre viktige tiltak. KrFU har tre tiltak som vi ønsker å trekke frem for å redusere press og stress blant unge: fokus på psykisk helse i skolen, livsmestring på timeplanen og mobbeombud. Vi ønsker elever skal få tilbud om årlige samtaler med helsesøstre som har ekstra kompetanse på psykisk helse. Vi ønsker også at det skal være undervisning og informasjon om psykisk helse – hva det er og hvem man kan kontakte ved behov – og skape en god informasjonsflyt om temaet fra sjuende trinn og frem til man går ut av videregående. I skoletimene lærer elever mye – men ikke hvordan de skal leve livene sine. KrFU vil innføre ordningen «Livsmestring i skolen». Gjennom noen skoletimer i måneden kan elevene få undervisning i temaer som angår dem i hverdagen. Samtidig vil dette gi dem en arena til å komme med spørsmål og refleksjoner, hvor ikke faglig vurdering står i fokus. Kampen mot mobbing har alltid vært en hjertesak for KrF og KrFU. Vi har siden 2006 kjempet for at det skal innføres et eget uavhengig mobbeombud i hvert fylke. Mobbeombudet skal være en klageinstans og alliert for elever og foreldre i kampen mot mobbing når problemet ikke blir løst på den enkelte skole. Det er viktig å ha klart for seg at ombudet skal komme i tillegg til, ikke istedenfor, de tiltakene mot mobbing som gjøres lokalt.


Erstad er leder i KrFU. Politiske ungdomsorganisasjoner som deltar i denne spalte: Unge Venstre, Grønn Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Europeisk Ungdom, Ungdom mot EU, Røde Ungdom, Unge Høyre, KrFU, Senterungdommen og AUF.

Kommentarer