KrFU tar opp kampen mot mobbing

Vi i Kristelig folkepartis Ungdom vil kjempe for gode tiltak, en bedre hverdag og en tryggere fremtid for alle barn og unge som er utsatt for de grusomme konsekvensene mobbing medfører. Vi ønsker et mobbeombud i alle fylker. Dette mener vi er et viktig tiltak i kampen mot mobbing. Mobbeofre og deres foreldre trenger en […]

Avatar
Email: c06@nytid.no
Publisert: 16.09.2015

Vi i Kristelig folkepartis Ungdom vil kjempe for gode tiltak, en bedre hverdag og en tryggere fremtid for alle barn og unge som er utsatt for de grusomme konsekvensene mobbing medfører.
Vi ønsker et mobbeombud i alle fylker. Dette mener vi er et viktig tiltak i kampen mot mobbing. Mobbeofre og deres foreldre trenger en person de kan henvende seg til for støtte og veiledning. Denne personen skal ha mobbing som sitt hovedfokus, og kunne drive holdningsarbeid rettet mot fylkets skoler.
Kampen mot mobbing har alltid vært en hjertesak for KrF og KrFU. Kapittel 9a i opplæringsloven, som trådte i kraft i 2003, gir elevene klare rettigheter. Kapittelet pålegger de ansatte ved skolen klare plikter til å gripe inn mot mobbing, og brudd på plikten er straffbart. Dessverre har ikke loven blitt håndhevet etter intensjonen. KrFU har derfor siden 2006 kjempet for at det skal innføres et eget uavhengig mobbeombud i hvert fylke.

Stort behov. Buskerud har hatt mobbeombud i tre år. Da de begynte, hadde de 40 enkeltsaker på et år. Hittil i år har de allerede fått over 150 saker. Dette viser at fylkene har et stort behov for fagpersoner som griper fatt i mobbing. Mobbeombudet bistår lærere og skoleledere som står fast i mobbesaker, foreldrene til barn som blir mobbet eller mobber, og jobber med systemet som skal ivareta elevens rettigheter i mobbesaker.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer