KrFU tar opp kampen mot mobbing

Vi i Kristelig folkepartis Ungdom vil kjempe for gode tiltak, en bedre hverdag og en tryggere fremtid for alle barn og unge som er utsatt for de grusomme konsekvensene mobbing medfører. Vi ønsker et mobbeombud i alle fylker. Dette mener vi er et viktig tiltak i kampen mot mobbing. Mobbeofre og deres foreldre trenger en […]

Vi i Kristelig folkepartis Ungdom vil kjempe for gode tiltak, en bedre hverdag og en tryggere fremtid for alle barn og unge som er utsatt for de grusomme konsekvensene mobbing medfører.
Vi ønsker et mobbeombud i alle fylker. Dette mener vi er et viktig tiltak i kampen mot mobbing. Mobbeofre og deres foreldre trenger en person de kan henvende seg til for støtte og veiledning. Denne personen skal ha mobbing som sitt hovedfokus, og kunne drive holdningsarbeid rettet mot fylkets skoler.
Kampen mot mobbing har alltid vært en hjertesak for KrF og KrFU. Kapittel 9a i opplæringsloven, som trådte i kraft i 2003, gir elevene klare rettigheter. Kapittelet pålegger de ansatte ved skolen klare plikter til å gripe inn mot mobbing, og brudd på plikten er straffbart. Dessverre har ikke loven blitt håndhevet etter intensjonen. KrFU har derfor siden 2006 kjempet for at det skal innføres et eget uavhengig mobbeombud i hvert fylke.

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL