KrFs privatisering

KrF tør ikke innrømme sin privatiseringsvilje.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kristelig Folkeparti trives i regjering. Men det er ikke alltid at det som skjer i regjeringen er like interessant for en KrF’er å fortelle velgerne. Et slikt tema er privatisering av statlige selskaper. KrF vil gjerne fremstå som en forkjemper for et samfunn som bygger på rettferdig fordeling og andre velklingende begreper. I den offentlige debatten forsøker de å fremheve seg som partiet som skal sikre statlig eierskap innen kraftsektoren, samtidig som de sitter i en regjering som jobber med å privatisere samme selskap.

KrF sliter med å forsvare den politikken de i dag fører i regjering. Under Sentrumsregjeringen kunne KrF sole seg i glansen av en regjering som sa at den bygde på grønne verdier. Men den gang hadde Kjell Magne Bondevik en Anne Enger Lahnstein som holdt ham i ørene og forsøkte å få regjeringen til å holde en grønn profil. Det gikk ikke alltid like greit, men Sentrumsregjeringen gikk av på grunn av på grunn av gasskraftsaken. I dag er det Jan Pedersen og Høyre som har fått Lahnsteins rolle. Og nå er det ikke de grønne verdiene som skal fremheves. I Høyres øyne er det privatisering som står og blafrer i den blå horisonten. Og KrF og Bondevik har latt seg rive med i denne dansen rundt den statlige gullkalven som skal selges til private. Og i denne privatiseringsfesten har de gode tilbud. Til og med 50 prosent rabatt får rikfolk som kan kjøpe statens selskaper.

Gjennom flere år har Statkraft stått på salgslista til Høyre. De har forsøkt å få solgt kraftselskapet i tre år, men har foreløpig ikke greid å få et flertall for det.

Statkraft forvalter en stor del av de evigvarende kraftressursene som Norge har. Det er et av nasjonens viktigste selskaper, fordi det er med på å sikre oss tilgang på elektrisk strøm døgnet rundt. Nettopp forsyningssikkerheten har vært et av de viktigste argumentene for å beholde Statkraft på statens hender. Ikke ubegrunnet er mange redde for at en privat utenlandsk eier vil ha mer fokus på et økonomisk overskudd enn leveransen av kraft. Det finnes ikke noen norske kjøpere til Statkraft. Det finnes ikke én norsk oppkjøper som har kapital til å overta Statkraft.

Blant partiene på Stortinget har det vært et flertall imot å privatisere Statkraft. Selv om et parti som Arbeiderpartiet har hatt sine perioder med privatiseringsvillige politikere, så har Ap nå valgt å satse på at staten skal eie Statkraft.

Det er viktig å huske på at Statkraft har viktige samfunnsoppgaver å ivareta på vegne av alle som bor i Norge.

Men regjeringen har vært opptatt av at Statkraft skal bli et av de største selskapene innen kraft i Europa. Og skal de det, så er staten neppe den riktige eieren av et selskap som skal ut og utkonkurrere de andre store private kraftselskapene.

KrF har fått det for seg at de både kan sikre statlig eierskap i Statkraft, samtidig som de skal legge til rette for at Statkraft skal kunne bygge seg opp i det internasjonale kraftmarkedet.

Stortingsrepresentant Olaf Gjendrem (KrF) var saksordfører for omgjøring av Statkraft til aksjeselskap. Han understreker at han er fornøyd med at Stortinget støtter regjeringens forslag til å gjøre Statkraft SF til et aksjeselskap. Og så sier han videre at «vi» – det er staten – beholder Statkraft SF som moderselskap og statsforetak, og oppretter samtidig Statkraft AS som et aksjeselskap. For å rettferdiggjøre at KrF går inn for å legge statsselskapet ut på det åpne aksjemarkedet sier Gjendrem at det som nå skjer verken betyr privatisering eller delprivatisering. Og heller ikke skal Statkraft på noen børs, fastslår Olaf Gjedrem, som nå igjen er vararepresentant til Stortinget, etter at Einar Steensnæs gikk fra statsrådsstolen tilbake til Stortinget. Gjedrem hevder at hvis det er snakk om noe annet enn det han hevder, så skal saken legges for Stortinget igjen.

Det er noe eiendommelig over KrFs måte å komme seg unna det de i virkelighet legger til rette for gjennom samarbeidet med Høyre.

Uansett hvor mange ganger KrF gjentar – og hevder – at Statkraft verken skal delprivatiseres eller børsnoteres i inneværende stortingsperiode, så kommer de ikke utenom at omdannelsen av Statkraft til AS er første skritt i retning av privatisering. Hvis ikke det er målet, da hadde det vært unødvendig med å danne et aksjeselskap.

Og et annet bevis på at det KrFs egne stortingsrepresentanter sier er tøv, er det regjeringen – og her har KrF ikke sagt seg uenig – selv skriver i proposisjon (vedr Statkraft som AS) at der dermed «…åpnes opp for industrielle løsninger der staten ikke lenger er eneeier». Dette er en formulering som neppe kan misforstås.

Men KrF vil ikke svare på dette.

Det er som sagt morsomt å være statsminister. Men det burde ikke bety at en overlater til de andre å snekre politikken, slik Bondevik i stor grad gjør.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here