KRF

ATOMVÅPENFORBUD: Utover å tiltre FNs atomvåpenforbud vil KrF at Norge skal innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

KrF har forankret sitt partiprogram i tradisjonelle kristendemokratiske verdier. Her står særlig nestekjærlighet og menneskeverd sentralt. KrF legger til grunn at solidaritet som bygger på nestekjærlighet, er grenseløs, og at enkeltmenneskets menneskeverd er ukrenkelig. Dette definerer også partiets tilnærming til våre fredspolitiske indikatorer:

KrF vil føre en verdibasert utenrikspolitikk som baserer seg på globale fellesinteresser, som fred og sikkerhet, menneskerettigheter, demokrati, utvikling og klima. Partiet vil at Norge skal innta en pådriverrolle for en internasjonal rettsorden. Norge skal også bidra mer til å forebygge konflikter, skape, bevare og gjenopprette fred og legge til rette for varig forsoning.

KrFs holdning til ikkevoldelig konflikthåndtering er gjennomgående i dette partiprogrammet.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise