Krever full stopp for CIA-flyene

Amnesty International og norske politikere krever at norske myndigheter gjør det klart at Norge ikke aksepterer hemmelige fangetransporter.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Min umiddelbare reaksjon er at vi ikke skal åpne det norske luftrommet for slike fangetransporter, sier stortingsrepresentant Trine Skei Grande.

Venstres nestleder synes at det ikke er så rart at norske myndigheter ikke kjenner til at denne type transport foregår i norsk luftrom, i og med at CIA bruker private flyselskap. Uansett mener hun at en reaksjon overfor amerikanerne er påkrevd:

– Hvis det Ny Tid kommer med er riktig, må regjeringen foreta en markering overfor USA som er naturlig i en slik sak, sier Skei Grande.

SVs Hallgeir Langeland fastslår at han ikke aksepterer at norsk luftrom og flyplasser benyttes av fangefly som opptrer under dekke av å være vanlige sivile fly.

– Vi må ha fullt innsyn i hvilken last eller passasjerer alle fly har som skal lande i Norge eller bruker norsk luftrom, sier Langeland.

Han krever åpenhet og respekt for det regelverket som finnes internasjonalt.

– Hemmelighold og brudd på Chicagokonvensjonen kan ikke aksepteres. USA har i flere år hatt fanger på Guantanamo-basen utten dom. Det er også begrunnet mistanke om at USA flytter fanger rundt om i verden. Slike opplegg kan Norge ikke godta, og USA skal respektere oss og la være å bruke norsk territorium til å bryte internasjonale konvensjoner og regler, sier Langeland.

Han sier at dette er en sak som opplagt vil bli tatt opp i diskusjonene i den nye regjeringen. Langeland uttaler at man der vil se på hva Norge kan gjøre overfor USA og deres brudd på internasjonale konvensjoner, lover og regler.

– I SV er vi opptatt av likhet for loven, og det gjelder alle, også USA.

Gi USA klar beskjed

Fremskrittspartiets Morten Høglund, medlem av Utenrikskomiteen i foregående stortingsperiode og gjenvalgt for fire nye år, reagerer først og fremst på at norske myndigheter ikke kjenner til transporten.

– Det er betenkelig hvis det er slik at myndighetene ikke vet om at det foregår en transport av fanger i norsk luftrom, da må det ryddes opp. Det bør være en bevisst politikk at man tillater amerikanerne å bruke vårt luftrom til å transportere fanger, sier Høglund.

Høyres Finn Martin Vallersnes, også han med fartstid i Utenrikskomiteen og gjenvalgt til Stortinget, er svært tilbakeholdende med umiddelbare kommentarer til Ny Tids avsløring.

– Vi får se på hva slags dokumentasjon Ny Tid kommer opp med. Så får vi avgjøre om vi vil be om en redegjørelse, sier Vallersnes.

Brudd på folkeretten

Amnesty International har lenge vært opptatt av fangene på Guantanamo og de bruddene USA har begått overfor Genevekonvensjonen ved ikke å anerkjenne fangene som krigsfanger. Leder i Amney International i Norge, Petter Eide, mener at norske myndigheter bør benytte en hver anledning til å si i fra til amerikanerne at man ikke aksepterer det som skjer på Guantanamo. Amnesty har generelt vært opptatt av de hemmelige CIA-flyene, men Petter Eide opplyser at det ikke har vært kjent for dem at disse flyene har vært i norsk luftrom.

– Norske myndigheter bør nekte disse flyene å lande eller bruke norsk luftrom hvis flyene har fanger som ikke blir behandlet etter Genevekonvensjonen. Regjeringen bør bruke en hver anledning til å gi USA beskjed om at Norge ikke aksepterer eller godkjenner den fangebehandlingen som særlig Guantanamo-fangene får. Opplysningene om disse flyene er en god anledning til nettopp å gjøre det, sier Petter Eide.

Han understreker at utenriksminister Jan Petersen har sagt at det som skjer på Guantanamo ikke kan aksepteres, nettopp fordi disse fangene ikke omfattes av Genevekonvensjonen.

– Vi mener at det som skjer med disse fangene er et brudd på folkeretten, og det i seg selv er en grunn til å ta dette opp med amerikanerne. Og vi kan markere dette ved å si til amerikanerne at de ikke får bruke norsk luftrom eller norske flyplasser til disse transportene.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here