Kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme


MIDDELKLASSEN: Aktuelt i disse korona-tider er hvorvidt Reckwitz’ analyse åpner opp for en omstrukturering av økonomien tilbake til en «realøkonomi» – fra den kulturelle kapitalismen der varene lover konsumentene symbolske, narrative, estetiske og etiske opplevelser.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2020-04-20
       
Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne
Forfatter: Andreas Reckwitz
Forlag: Suhrkamp Verlag, Tyskland

Den tyske sosiologen Andreas Reckwitz (f. 1970) er blitt en viktig politisk premissleverandør. I fjorårets bok Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne («Slutten på illusjonene. Politikk, økonomi og kultur i senmoderniteten») er begrepet «singularitet» nøkkelen til å forstå den kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige utviklingen de siste 40 årene.

Ordet har ennå ikke vunnet hevd i Norge. I avisene har man riktignok snakket om singularitet i forbindelse med at maskinene skulle bli selvstendige og overta styringen. Filosofer som Giorgio Agamben, Gilles Deleuze og Alan Badiou omtaler også andre historiske hendelser som singulære.

Opplevelsesreiser, merkeklær, vegetarkosthold eller en leilighet i det riktige strøket.

Reckwitz er ikke filosof og ignorerer et skille mellom det særegne og det individuelle. For ham innebærer singularitet begge deler. Han er ikke opptatt av at kapitalismen utraderer det individuelle gjennom vareformens allmenne ekvivalent (pengene), slik Theodor W. Adorno og Frankfurter-skolen påpekte.

Tvert imot, situasjonen er nå omvendt: Den nye middelklassens økonomiske og kulturelle verdi er singularitet. Og dette gjelder ikke bare selvrealisering gjennom konsumet som bekrefter middelklasseakademikernes særegenhet: opplevelsesreiser, merkeklær, vegetarkosthold eller en leilighet i det riktige strøket.

Den nye middelklassen

Reckwitz fokuserer på den samfunnsmessige produksjonen av singularitet. Økonomien har blitt kognitiv. Siden 1990-tallet består investeringene og kapitalen mer og mer av «intangible assets», immateriell kapital som patenter, opphavsrettigheter, humankapital, nettverk og databeholdning.

Abonnement kr 195 kvartal

Den nye middelklassen framstår med en livsform båret av idealer som kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme. Middelklassen var homogen og basert på likhet i 30 år etter andre verdenskrig. Men så kom utdanningseksplosjonen. Samtidig var det en overproduksjonskrise i den tradisjonelle industrien. En ny velutdannet akademikerklasse overtok styringen. Den gamle middelklassen mistet terreng, og det oppsto også en ny underklasse, et prekariat. I Tyskland ble andelen industriarbeidere …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?