Kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme


MIDDELKLASSEN: Aktuelt i disse korona-tider er hvorvidt Reckwitz’ analyse åpner opp for en omstrukturering av økonomien tilbake til en «realøkonomi» – fra den kulturelle kapitalismen der varene lover konsumentene symbolske, narrative, estetiske og etiske opplevelser.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 20. april 2020
       
Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne
Forfatter: Andreas Reckwitz
Forlag: Suhrkamp Verlag, Tyskland

Den tyske sosiologen Andreas Reckwitz (f. 1970) er blitt en viktig politisk premissleverandør. I fjorårets bok Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne («Slutten på illusjonene. Politikk, økonomi og kultur i senmoderniteten») er begrepet «singularitet» nøkkelen til å forstå den kulturelle, økonomiske og samfunnsmessige utviklingen de siste 40 årene.

Ordet har ennå ikke vunnet hevd i Norge. I avisene har man riktignok snakket om singularitet i forbindelse med at maskinene skulle bli selvstendige og overta styringen. Filosofer som Giorgio Agamben, Gilles Deleuze og Alan …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.