Kravliste

– Det er svært viktig at vi får tatt makta over fiskeriene tilbake til samfunnet. I dagligger makta i hendene på de mest kapitalsterke rederne, sier Pål Julius Skogholt.

N Kontrollen med fiskeressursene må overføres til regionalt nivå.

N Vitenskapelig kunnskap må være grunnlaget for fastsetting av kvoter

N Vitenskapen må i større grad ha med i vurderingene de nedarvede kunnskapene hos fiskeren. Fiskerne har mye å tilby fiskeriforvaltningen.

N En betydelig større del av fisken må overføres til kystflåten. Havfiskeflåtens kvoterettigheter må i all hovedsak utfases over en periode på 15 år.

N En overføring av fiskerettigheten til kystflåten vil medføre en mindre kapitalbinding i flåten og langt mindre kapitalinnsats per kilo fisk.

N Fisken må alltid ha førsteretten frem for oljeutvinning. “Føre var prinsippet” må gjelde.

Forrige helg møttes rundt 60 personer til fiskerikonferanse på Andenes. Det var SV i de nordnorske fylkene som arrangerte.

Fylkesleder for SV i Troms, Pål Julius Skogholt, sier at de var godt fornøyd med konferansen.

Fokus ble satt på privatiseringen av fiskeressursene, overfiske, miljøforurensing og den økende kapitaliseringen av fisket som medfører mindre fleksibilitet og økende avhengighet av bankene.

– SV har fulgt utviklingen i norsk fiskerinæring over tid og situasjonen bekymrer oss. Det vi ser er at makta blir tatt fra kystsamfunnene der fiske er selve grunnlaget for at samfunnet kan overleve, sier Pål Julius Skogholt

Han sier at på konferansen var mange særlig opptatt av spørsmålet om retten til fiske og hvordan næringen skal utvikle seg fremover

– Her var de fleste enige om at det handler om makt og om hvem som har makt i norsk fiskeripolitikk i dag. Dessverre ser vi at i dagens samfunn så ligger makta dessverre hos de mest kapitalsterke rederne og rederiene. Her er SV veldig tydelig og ønsker å mobilisere til motmakt, sier Skogholt.

Kompetansen

er at det på konferansen var viktig å komme med innspill til hvordan SVs fiskeripolitikk bør være fremover.

Vi må huske på at kompetansen i norsk fiskeripolitikk ligger lokalt. Denne kompetansen ligger ikke i korridorene i departementene i Oslo. Derfor ønsker vi å mobilisere mot de siste utspillene til fiskeriministeren om kvoteregimet og om retten til å fiske i allmenningen.

På Julius Skogholt sier at det under diskusjonene kom tydelig frem noen krav fra folket langs kysten. Et av kravene var at kontrollen med fiskeressursene må overføres til regionalt nivå.

– Et system med kjøp og salg av kvoter vil føre til at kystfolket taper retten til fiskeressursene. Det var bred enighet om at retten til å fiske ikke kan være i privat eie, men skal være demokratisk kontrollert, sier Pål Julius Skogholt.

Konferansedeltakerne var enige om forvaltning av ressursene på regionalt nivå vil legge grunnlaget for en fiskeflåte som vil gi samfunnets mest mulig igjen for fiskeressursene.

Pål Julius Skogholt sier at de nå tar innspillene fra konferansen med inn i arbeidet med å utvikle fiskeripolitikken til SV.

– Vi kommer til å bygge allianser og nettverk og vi vil skape en dialog for å få snudd fiskeripolitikken i en retning som vil være kystsamfunnene til gode, sier Pål Julius Skogholt.

Kommentarer