Kostbar konkurranse

Hvorfor vil Torild Skogsholm ha mer konkurranse i drosjenæringen, når alle taper på det?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.04.2004

Hvis noen har vært redde for privatiserings- og konkurransekåte Høyre-folk i landets regjering, bør de flytte blikket mot samferdselsdepartementet og Torild Skogsholm. Knapt noe sted iverksettes regjeringens konkurransepolitikk med så stor iver som i hennes departement – gjerne da i et samarbeid med arbeids- og administrasjonsdepartementet, hvor ankene over Konkurransetilsynets enøyde beslutninger behandles.

Denne gangen er det drosjenæringen som står for tur, angivelig fordi det er for vanskelig å få tak i drosje og for dyrt å kjøre med dem. Hvor vanskelig det er å få drosje varierer nok fra sted til sted – i hovedstaden må begrepet “drosjekø” nå brukes om “en kø av drosjer”, ikke “drosjekunder i kø”. Det eneste unntaket er ved utestedenes stengetider i helgene – da gjemmer mange sjåfører seg bort uansett. Enten parkerer de bilen, eller de oppsøker deler av byen med færre stupfulle folk. “Det var godt du skulle ha drosje, for da slipper jeg å kjøre ned til Karl Johan,” sukket den unge, norskpakistanske jenta bak rattet, da jeg tok drosje hjem fra det mer avsidesliggende Alexander Kiellands plass en gang i vinter.

Det Torild Skogsholm nå åpner for, er et frislipp i tildelingen av drosjeløyver. Fortsatt skal det stilles krav om kunnskap og vandel til drosjeeiere og sjåfører, men tanken er at flere biler gir økt konkurranse og lavere pris.

Alle vet at hun tar feil, i hvert fall alle som vet hvordan et marked fungerer. Det paradoksale er at det er de største tilhengerne av konkurranse og frie markeder som minst forstår, eller mest lukker øynene for, markedets logikk. Da Oslo slapp konkurransen fri på drosjemarkedet økte prisene med omlag 30 prosent. Det bør ikke overraske noen.

Selvsagt er det slik at drosjeeiere kan ta urimelig høy pris i et marked der myndighetene begrenser antall løyver til et lavere antall enn behovet tilsier. Ved å skru opp prisen sørger eierne for å redusere etterspørselen til et nivå som svarer til det falskt lave tilbudet. I en slik situasjon vil det da også være riktig av myndighetene å øke antall løyver, slik at prisen står i forhold til drosjeeiernes utgifter og rimelige fortjenestekrav.

Det samferdselsministeren nå åpner for, er imidlertid at antallet løyver skal slippes fritt. Konsekvensen vil bli at flere sjåfører og eiere sitter uvirksomme flere minutter og timer pr døgn. I Oslo fikk sjåførene 2,2-2,3 turer pr time i snitt før frislippet der. Nå er de nede i 1,8 turer. Det er et effektivitetstap på 20 prosent, og til sammen utgjør det en ikke ubetydelig skjult arbeidsledighet – en sløsing med det knappe samfunnsgodet arbeidskraft. For eiere og sjåfører betyr det færre turer pr. døgn, og dermed lavere inntekter. Da kan eierne gjøre én av tre ting: De kan legge ned driften, de kan øke prisene, eller de kan kutte kostnadene blant annet ved å lønne sjåførene dårligere. Om enkelte velger å lete etter kreative grep for å unndra skatt og moms, burde ingen bli overrasket.

Allerede i dag kan drosjesentralene og Trygg Trafikk ifølge Dagsavisen fortelle at mange drosjeeiere møter den svake lønnsomheten med å jobbe 12-timers skift – enkelte kan være i bilen i opptil 20 timer av gangen. Man trenger ikke være trafikksikkerhets- eller søvnekspert for å skjønne at dette ikke er forsvarlig. Med økt konkurranse kommer kanskje ikke engang 12 timer til å være nok for å holde lønnsomheten oppe.

Økte priser, svekket trafikksikkerhet og flere forsøk på skatteunndragelser er altså sannsynlige utslag av Torild Skogsholms nye politikk. Lavere lønn/fortjeneste for både sjåfører og eiere må man også regne med. Slik kan man trylle bort kundenes penger med et enkelt grep. Men ingen tjener på det.

De som har kjørt drosje i Praha før myndighetene tok grep, eller i Stockholm etter frislippet, vet at beinhard konkurranse på drosjemarkedet skaper ville tilstander. For de fleste av oss handler drosjeturen om å komme hjem på en trygg og billig måte. Det forutsetter også sjåfører som er våkne, fornøyde og kvalifiserte. Den skvisen samferdselsministeren legger på drosjebransjen, gir oss det motsatte.

Kommentarer