Korrupsjonsrisikoen i gjenoppbyggingen av Nepal


Jordskjelvkatastrofen i Nepal har tatt minst 8500 menneskeliv, mange flere er skadet, vann- og sanitær anlegg er ødelagt, og flere hundre tusen hus må gjenoppbygges. Den første akutte nødhjelpsfasen går mot slutten, samtidig som det lange gjenoppbyggingsarbeidet har startet. Det internasjonale samfunnet har respondert med store tilskudd til nødhjelps- og oppbyggingsarbeidet i landet, og det […]

Jordskjelvkatastrofen i Nepal har tatt minst 8500 menneskeliv, mange flere er skadet, vann- og sanitær anlegg er ødelagt, og flere hundre tusen hus må gjenoppbygges.

Den første akutte nødhjelpsfasen går mot slutten, samtidig som det lange gjenoppbyggingsarbeidet har startet. Det internasjonale samfunnet har respondert med store tilskudd til nødhjelps- og oppbyggingsarbeidet i landet, og det er helt avgjørende at disse pengene går uavkortet til de formålene som pengene ble gitt til.

Korrupsjon er en utfordring i denne sammenhengen, og går spesielt hardt utover ofrene i katastrofen. Krisesituasjoner forsterkes når hjelpen reduseres eller ikke når frem. Og selv om misbruk av litt penger ikke alltid synes direkte i regnskapene til nødhjelpsaktørene, er det dramatisk for de personene, familiene og landsbyene som rammes. Problemstillingen er svært relevant for Nepal nå.

Trenger hjelp. Nepal preges av fattigdom, svake samfunnsinstitusjoner og politisk korrupsjon, og rangeres på 126. plass av 175 land i Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Offentlig sektor og de politiske partiene er de svakeste institusjonene i TIs rangering av korrupsjonsutsatte sektorer i Nepal. Strømmen av store pengesummer til ressurssvake økonomier hvor institusjonene er ødelagt, øker risikoen for maktmisbruk. I tillegg er det ofte organisatoriske utfordringer ved iverksettingen av hjelpeprogrammene, samt press fra giverne på å bruke pengene raskt.

Selv om landets myndigheter sammen med FN må sitte i førersetet for responsen til jordskjelvkatastrofen, vil de også trenge hjelp til å sikre en koordinert respons med åpenhet om pengebruken. Det er viktig at alle giverland støtter opp om en slik tilnærming.

Abonnement kr 195/kvartal

Åpenhet viktig. Statsministerens nødhjelpsfond i Nepal er opprettet for å kontrollere innsamlede pengestrømmer slik at de blir strategisk administrert etter hvor behovene er størst. Det er imidlertid svært bekymringsfullt at det er så lite åpenhet og muligheter til innsyn i styringen av dette fondet. Kritikerne frykter en politisering av nødhjelpen, hvor enkelte grupper favoriseres selv om de ikke nødvendigvis tilhører gruppene som trenger hjelpen mest.

En slik åpenhet vil ha god preventiv virkning på de som forsøker å profittere på krisesituasjonen.

Den nasjonale Transparency-avdelingen i Nepal er tydelige i denne kritikken. De tar til orde for at pengebruken …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)