Koronavaksiner: vitskap og myter


KRONIKK: Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?

Den vitskaplege teknologien har utvikla ei vaksine som mest truleg kan medføra at vi står framføre byrjinga på slutten av pandemien, gjennom å oppnå flokkimmunitet ved at 60–70 % tar vaksinen, noko som vil skje i løpet av om lag eit halvt år. Enda ein gong har den vitskapelege sivilisasjonen gjort eit stort framsteg.

Men kva med den menneskelege autonomien? Er det mogleg å basera vaksineprogramma på frie informerte samtykke (Ny Tid 1. januar)? Det vil seia å realisera opplysningstankegangen sine to likestilte idear, om for det første grunngjevne val frå myndige og autonome medborgarar om å la seg vaksinera, og for det andre rasjonell kontroll over naturen gjennom vaksinen.

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Atle Møen
Professor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Siste kommentarer:

Narkostaten som hoppet over demokratiet

ALBANIA: Hvorfor støtter Vesten et land som er i klørne på organisert kriminalitet?

Koronavaksiner: vitskap og myter

KRONIKK: Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?

Vaksinetvang – noen korreksjoner

TILSVAR: Forfatter Trond Skaftnesmo kommenterer NY TIDs omtale av boken Vaksinetvang.

Kurderne i Rojava

ANARKISME: I Murray Bookchins socialøkologi så Abdullah Öcalan, hvorledes dynamikken i kvindefrigørelsen kunne og måtte forenes med direkte-demokrati og økologi.