Kor e’ alle helter hen? 


Det er mange av oss som håper at menneskerettighetsåret 2018 blir mer enn bare fine festtaler, og at Norge vil heve stemmen når aktivister trues, drepes, fengsles og knebles i land de arbeider i.

Jan Eggum synger om heltene og lurer på hvor de er, i sangen sin fra langt tilbake. I dag sitter dessverre mange helter bak lås og slå, får reiseforbud og opplever svertekampanjer, har vanskelige arbeidsforhold og drepes for å stå opp for menneskerettighetene.

I 2017 ble over 300 menneskerettighetsforkjempere drept rundt om i verden. Det sivile samfunn nærmest strupes i flere land, også i land med et sterkt norsk politisk engasjement. Hva er vårt motsvar?

70 år siden menneskerettserklæringen. Til tross for dystre tall er 2018 er et jubileumsår for menneskerettighetene. I år feirer verden at det er 70 år siden FN vedtok Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Ikke nok med det, FNs deklarasjon for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere fyller 20 år. Dette mindre kjente dokumentet er på mange måter arbeidsbeskrivelsen til alle som engasjerer seg i å virkeliggjøre rettighetene og frihetene som er nedfelt i verdenserklæringen.

Til tross for dystre tall er 2018 er et jubileumsår for menneskerettighetene.

Der verdenserklæringen peker på staters ansvar til å respektere, beskytte og fremme menneskerettighetene, fokuserer denne deklarasjonen på deg og meg, individer og grupper. Den fokuserer på folkets deltakelse og bidrag. Deklarasjonen fremmer alle menneskers rett til – og ansvar for – å engasjere seg og være en menneskerettighetsforkjemper.

Gjennom de siste 30 årene som Det norske menneskerettighetsfond har støttet lokale menneskerettighetsforkjempere i frontlinjen, har utviklingen vært …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

sandra.petersen@nhrf.no
Petersen er daglig leder i Det norske menneskerettighetsfond (NHRF)

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte