Bestill høstutgaven her

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

The Uncontrollability of the World
Forfatter: Hartmut Rosa
Forlag: Polity Books (Storbritannia)

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?

Hartmut Rosa har markert seg som en klassisk modernitetskritiker, men med nye innfallsvinkler. Det første storverket hans, som på engelsk kom ut under tittelen Accelleration, ble i fjor fulgt opp av et annet stort prosjekt, Resonance, som danner grunnlaget for den nye – og langt kortere – boken The Uncontrollability of the World.

I innledningen til den engelske utgaven bemerker Rosa hvordan det tyske hovedbegrepet fra originalen, «Unverfügbarkeit», er nær sagt uoversettelig. På norsk ville vi kanskje snakke om uregjerlighet (eller «uføyelighet»), eller noe som ikke står til vår rådighet. Det uregjerlige er for Rosa det i erfaringen som yter motstand mot vår kontrollimpuls, vårt ønske om å beherske og forutsi verden og slik gjøre den til vår egen. Om denne menneskelige impulsen ikke er noe nytt, fremhever Rosa med en viss rett at det er i moderne tid at vi virkelig har blitt kontroll-friker i stor skala: Den moderne tids militære kartlegging og koloniseringen av verden kom sammen med underkastelsen av naturen gjennom naturvitenskapen. Denne ideologien, nedfelt i stadig nye administrasjonssystemer og tekniske redskaper, blir et aggressivt forsøk på å betvinge ikke bare det ville og fremmede, men også det tilfeldige og uforståelige, vårt eget liv og verden omkring oss.

Det som forsvinner, er aksepten av og evnen til å glede seg over og leve med det ukontrollerbare.

Det som forsvinner, er aksepten av og evnen til å glede seg over og leve med det ukontrollerbare, mener Rosa. . . .

Kjære leser. Åpne flere frie artikler med en ny/eksisterende leserkonto. (Har du abonnement logger du inn her.)

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker