Ingrid Halvorsen. Foto: Privat.

Kontrollrutinene er dårlige

Vergeforeningen for enslige mindreårige asylsøkere er bekymret for underbemanning og dårlige velferdstilbud på mottakene. «Skyldes manglende tilsyn fra UDI,» sier mottaksleder.

Nylig informerte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) at regjeringen ønsker å kutte i skolegang og tilbud på omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA).
I slutten av september sendte Røde Kors – som har frivillige aktiviteter ved asylmottak i Norge – to varslingsbrev til Regjeringen om dårlige forhold på norske akuttmottak.
Haldoon (18) kom til Norge fra Somalia som enslig mindreårig asylsøker i juni 2014. Da var han 17 år gammel. Mens han ventet på svar på asylsøknaden, bodde han på tre ulike asylmottak: det Link-drevne mottaket Mysebu i Mysen, samt transittmottaket på Hvalstad og Stange mottak, som begge drives av Hero AS. De to første månedene tilbrakte Haldoon på Mysebu. «Det var vanskelig å bo der. Vi bodde veldig tett og hadde ikke noe privatliv. Det var veldig skittent på bad og toaletter – og bygningene er i dårlig stand,» sier han til Ny Tid. «Hver eneste dag kom politiet, fordi det oppsto slåsskamper mellom beboerne. Mennesker fra ulike nasjoner plasseres tett sammen på små arealer. Det er ofte vanskelig for de som jobber der å avverge slåsskampene, siden det er for få på jobb. Av samme grunn kunne det gå ut over alle dersom noen få gjorde noe galt.»
Haldoon fikk oppholdstillatelse i september i 2014. I dag bor han og går på skole i Oslo. Han forteller om trange kår og lite variasjon i aktivitetene ved mottakene. «Maten vi ble servert, var ofte dårlig. Vi fikk 240 kroner annenhver uke, som skulle rekke til alt av utgifter til reise og klær. Aktivitetene besto som regel av fotball og tv-spill. Mottaket hadde grøntarealer vi ikke fikk bruke hvis det regnet, fordi gresset kunne bli ødelagt,» forteller Haldoon.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer