Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Hardtslående ny dokumentar trekker linjene mellom klimakrisen og sosial uro verden over.

The Age of Consequences

Jared P. Scott

Tyskland/Spania/Jordan/USA

Kan den moderne sivilisasjonen bryte sammen? Ja, selvsagt kan den dét. De som avfeier en slik påstand og omtaler den som «alarmisme», bør ta seg tid til å se The Age of Consequences.

Vi kan starte den 23. august 2005, da New Orleans ble truffet av orkanen Katrina. Flommen som fulgte medførte kaos, og truet både sikkerhetsordninger og samfunnets selvregulering. Hva ville skjedd om flere amerikanske storbyer ble rammet samtidig? Kunne ting kommet fullstendig ut av kontroll, hvorpå både statsmakten og sivilsamfunnet ville ha mistet sin stabiliserende kraft? Når spørsmål som dette reises, er det lett å anta at det er miljøvernere og grønne politikere som stiller dem. Denne gangen kommer imidlertid bekymringsmeldingen fra uventet hold, hvilket gjør det ekstra interessant å lytte.

Ustabil natur. Mange antar at graden av velstand og sikkerhet i et samfunn handler om oljeinntekter, militærsystem og så videre – men en slik tanke berører bare overflaten. Samfunnets langsiktige stabilitet er mer avgjørende, med forankring i statlig organisering, demokratisk politikk og velfungerende samfunnsmessige og økonomiske strukturer. Disse faktorene omgis imidlertid av noe annet og mer dyptgripende: naturens stabilitet. En slik stabilitet er nødvendig for at bærekraftige samfunn skal kunne etableres og eksistere over tid. Dette gjelder også for menneskeheten som helhet. Gjennom 12 000 år har vi utviklet oss innenfor rammen av et balansert og dermed forutsigbart naturmiljø. Mye tyder på at denne tilstanden nå er over, og at konsekvensene vil vokse i omfang og styrke i årene som kommer.

Selv om Carl I. Hagen later som noe annet, har klimadebatten for lengst forflyttet seg fra spørsmålet om klimaendringenes realitet til mer praktiske spørsmål rundt hvilke risikoer vi står overfor – samt hvordan og med hvilke virkemidler vi kan gjennomføre et grønt skifte. Dokumentaren The Age of Consequences kiler seg inn i dette feltet, og gir stemme til andre aktører enn dem vi vanligvis møter. Rapporter fra og intervjuer med mennesker i det amerikanske militæret danner et viktig bakteppe for historien som rulles ut.

Global uro. Vi har vært innom New Orleans. Syria er et langt mer alvorlig eksempel. Den politiske debatten har fokusert mye på om det er Assad eller opprørerne, Russland eller USA som har ansvaret for alt som har gått galt. Dokumentaren tilføyer et viktig moment, nemlig at landet ble rammet av en ekstrem, treårig tørke fra høsten 2006. Folk på landsbygda mistet livsgrunnlaget, hvorpå 1,5 millioner mennesker i løpet av kort tid flyttet inn til byene. Konsekvensene var arbeidsledighet, bostedsløshet og fattigdom. Samfunnets mekanismer kom ut av balanse, hvilket skapte både uro og et rekrutteringsgrunnlag for IS. Det var utvilsomt problemer i landet fra før, men nettopp derfor fikk tørken akselererende effekter i retning av krig og påfølgende flyktningkrise.

Tørke og tap av vannressurser medført ustabilitet, krig og humanitære katastrofer.

En kjede av begivenheter kom til å spre ustabilitet utover stadig større områder, og inn i stadig flere land. Jo kraftigere en slik uro blir, desto større risiko er det for å få en autoritær respons: Fremfor å søke løsninger for alle mennesker, bygger man murer og satser på at nasjonen skal bli seg selv nok. Intervjuobjektene i The Age of Consequences er tydelige på at slike reaksjoner bare vil gjøre vondt verre.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.